Pozarządowy Program Rozwoju Wolontariatu „WOLONTARIUSZ.ORG”

baner

Już drugi rok wrocławskie organizacje pozarządowe realizują projekt Pozarządowy Program Rozwoju Wolontariatu we Wrocławiu – „wolontariusz.org”. Jego celem jest ożywienie wolontariatu we Wrocławiu oraz stworzenie trwałych struktur działania. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!” i Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa oraz Fundacją Hobbit.

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci jest jedynym domowym hospicjum dla dzieci na Dolnym Śląsku. Z roku na rok ma coraz więcej podopiecznych. Organizacja całościowej opieki jest możliwa m.in. dzięki wolontariuszom. Oni są częścią fundacyjnego zespołu, bez którego fundacja nie mogłaby zapewnić poczucia bezpieczeństwa rodzinom z nieuleczalnie chorymi dziećmi.

Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!” od kilkunastu lat zajmuje się szeroko rozumianą aktywizacją społeczną, w tym organizowaniem, promowaniem i wspieraniem wolontariatu. Prowadzone przez nas Wrocławskie Centrum Wolontariatu organizuje struktury wolontariatu szkolnego, prowadzi szkolenia z szerokiego wachlarza tematycznego związanego z wolontariatem, organizuje konferencje, Wrocławskie Targi Wolontariatu, współorganizuje Dolnośląski Festiwal Wolontariatu.

Spotkania zespołu projektowego

Spotkania organizacyjno-integrujące

– konferencja dla koordynatorów wolontariatu szkolnego

spotkanie świetlic środowiskowych

Debata Wygrany – Wygrany

–  konferencja dla organizacji pozarządowych

spotkanie dla koordynatorów wolontariatu szkolnego

Indywidualne programy rozwoju wolontariatu

Działania edukacyjno-promocyjne

Wolontariusze akcyjni

Szkolenia

Akademia Wolontariatu

 

stopka