Kontakt

Wrocławskie Centrum Wolontariatu

pl. Św. Macieja 5a
50-244 Wrocław
tel. kontaktowy: 695 599 468
e-mail: biuro@wolontariusz.org