Ruszył nabór na Akademię Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rozwijaniem swych kompetencji w obszarze wolontariatu na Akademię Wolontariatu. Szczegóły w zaproszeniu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Konferencja dla koordynatorów szkolnych grup wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów szkolnych grup wolontariatu na konferencję. Szczegóły w zaproszeniu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zgłoś się na Dolnoślaskie Forum Wolontariatu 2015!

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” mamy zaszczyt zaprosić do udziału wDolnośląskim Forum Wolontariatu podsumowującym piątą edycję „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 3-6 grudnia 2015 r.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu to trzydniowe spotkanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizatorów wolontariatu oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką wolontariatu i aktywności społecznej. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i integracyjnym takich jak: Warsztaty tematyczne, Dolnośląska Gala Wolontariatu, akcje wolontariackie, fora dyskusyjne itp.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wolontariuszy, a także związanych z wolontariatem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapraszamy również przedstawicieli firm, w których funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, a także wszystkich chętnych zainteresowanych szeroko pojętą tematyką wolontariatu i aktywności obywatelskiej.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu odbędzie się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. Uczestnicy zakwalifikowani na Forum nie muszą uczestniczyć w całym przedsięwzięciu. Dopuszczalne jest uczestnictwo tylko w wybranych przez siebie modułach. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum po 28 listopada 2015 lub nieusprawiedliwionej wypadkiem losowym nieobecności na Forum będziemy zmuszeni domagać się od zgłoszonego a zakwalifikowanego uczestnika, zwrotu kosztów uczestnictwa. Prosimy o zrozumienie w tym względzie i o odpowiedzialne typowanie uczestników.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek oraz ciepłe posiłki podczas zajęć. Uczestnikom spoza Wrocławia organizatorzy organizują nocleg podczas Forum, jednak nie pokrywają kosztów związanych z zakwaterowaniem. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają również koszty związane z dojazdem do Wrocławia oraz poruszaniem się po mieście w trakcie trwania Forum.

Aby zgłosić swój udział w Dolnośląskim Forum Wolontariatu, należy wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy.  Termin wypełniania formularzy upływa 20 listopada 2015 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zostaną o tym powiadomione e-mailowo oraz telefonicznie do dnia 27 listopada 2015 r.

Szczegółowy harmonogram Dolnośląskiego Forum Wolontariatu orazregulamin uczestnictwa dostępny w załączeniu.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: 74 665 11 11
kom.: 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Warsztaty pedagogiczne „Bliżej dziecka”

Wrocławskie Centrum Wolontariatu

zaprasza wolontariuszy pracujących z dziećmi

na warsztaty pedagogiczne

pt. „BLIŻEJ DZIECKA”

 

 

Zakres tematyczny warsztatów:

– samoświadomość w pomaganiu

– metody samokontroli

– aktywne metody pracy z dziećmi

– elementy teorii potrzeb, funkcje i dysfunkcje rodziny

– modele kształcenia i wychowania

– metody wpływu wychowawczego

– emocjonalność, inteligencja emocjonalna

– komunikacja społeczna (komunikacja werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, wypowiedzi „ja”)

– agresja, współpraca i rywalizacja

– metody rozwiązywania konfliktów

– kreatywność w procesie kształcenia i wychowania

– sytuacja społeczno – emocjonalna dzieci w domu dziecka

– wspieranie rozwoju dzieci z domu dziecka

 

Uczestnictwo w warsztatach nieodpłatne!!!

 

Terminy:

Warsztaty odbywać się będą przez 4 dni:

6, 7, 27, 28 listopada 2015 r.

w piątki zajęcia odbywać się będą w godz. 1600 – 2000, w soboty w godz. 900 – 2000

 

Miejsce:

siedziba Stowarzyszenia „ŻYJ KOLOROWO!”, pl. Św. Macieja 5A, Wrocław (w oficynie, II piętro)

 

Prowadzący:

Urszula Bednarek – pedagog

Jacek Bednarek – pedagog

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmuje Wrocławskie Centrum Wolontariatu, pl. Św. Macieja 5A,

tel. (71) 79 19 789, e-mail: biuro@wolontariusz.org

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z udziałem w całości szkolenia!!!

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zaproszenie do współtworzenia publikacji o wolonatriacie

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy wrocławskie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami do przedstawienia swych doświadczeń w tym obszarze w publikacji książkowej powstającej w ramach programu „WOLONTARIUSZ.ORG”. Jej celem jest pokazanie w przystępnej formie różnorodności działań wolontariackich we Wrocławiu i przedstawienie poszczególnych organizatorów wolontariatu. Jednocześnie publikacja powinna być rodzajem oferty dla potencjalnych wolontariuszy.

 

Przewidujemy przedstawienie ok. 30 NGO. Każda organizacja może mieć do dyspozycji

2 strony w formacie ok. 20×20 cm. Podmioty zainteresowane publikacją prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 26.10.2015 (poniedziałek) – w siedzibie Stowarzyszenia „Żyj Kolorowo!”, pl. Macieja 5A, godz. 11.00 lub kontakt z Wojtkiem Staniewskim ze Stowarzyszenia „Tratwa” (dane kontaktowe poniżej).

 

Proponowany schemat publikacji:

– logo organizacji – jpg, pdf, cdr w krzywych – rozdzielczość 300 dpi

– stopka adresowa i kontakt do osoby zajmującej się wolontariatem

– tekst w zależności od potrzeb OP 2000 do 3000 znaków (bez spacji), czcionka Arial 10 p. (elementy tekstu: o organizacji, dobre praktyki wolontariackie, cytaty, potrzeby – oferta, zaproszenie dla Wrocławian, uwagi/preferencje itp.)

– zdjęcia 1-6 (w zależności od potrzeb) – jpg 300 dpi

 

W założeniu publikacja powinna być skierowana do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, zachęcająca do wsparcia wolontariatu, utrzymana w swobodnym (nieformalnym) stylu.

 

Gotowe opracowanie chcielibyśmy przedstawić na Forum Wolontariatu 3-5.12.2015, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2015, w związku z tym ostateczny termin nadsyłania materiałów upłynie 9.11.2015 (poniedziałek).

 

Punkt informacyjny: Wojtek Staniewski, Stowarzyszenie „Tratwa”, 519 338 733, wojtek@tratwa.org

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Szkolenia dotyczące wolontariatu

Zapraszamy przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych do uczestnictwa w szkoleniach w obszarze wolontariatu. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (71 79 19 789) oraz mailowo (biuro@wolontariusz.org).

26 do 30 terminarz szkoleń

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Konferencja dla szkolnych koordynatorów wolontariatu

Zapraszamy szkolnych koordynatorów wolontariatu na konferencję związaną z realizacją projektu „WOLONTARIUSZ.ORG – Pozarządowy Program Rozwoju Wolontariatu we Wrocławiu”.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

III Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu

Już po raz trzeci wrocławskie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne przedstawią swoje propozycje współpracy kandydatom na wolontariuszy. W tym roku przestrzeń targową zapewni CRZ „Krzywy Komin” (ul. Dubois 33-35a) w dniu 16 października 2015 r. w godz. 12.00 – 17.00. W wydarzeniu weźmie udział kilkadziesiąt wystawców przygotowujących stoiska informacyjne, ścianę ofert, warsztaty, pokazy, prezentacje multimedialne, grę terenową, animacje i konkursy.

Zapraszamy wszystkich wrocławian i dolnoślązaków, młodzież szkolną, dyrektorów szkół, nauczycieli, opiekunów wolontariatu, studentów, seniorów i wszystkich tych, którym bliska jest idea wolontariatu. Będzie to okazja do bezpośredniego spotkania z organizacjami, poznania ciekawych inicjatyw i ofert wolontariatu, możliwość na podjęcie współpracy i spełnienia się w roli wolontariusza, poznania innych osób mających doświadczenie w pomaganiu innym, poszukiwania inspiracji do własnych działań.

Podczas targów będzie można m.in. dowiedzieć się jak wyjechać na wolontariat zagraniczny, usłyszeć o wolontariacie w Papui Nowej Gwinei, wziąć udział w warsztatach żonglerskich czy zaprzyjaźnić z osiołkiem poszukującym opiekunów. Wśród wystawców znajdą się m.in. Europejska Stolica Kultury, Greenpeace, Fundacja Dr Clown, Szlachetna Paczka, Narodowe Forum Muzyki, Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Fundacja L’arche i wiele innych.

Szczegóły:

wrocławskie targi wolontariatu www.wolontariusz.org

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Nabór wystawców III Edycji Wrocławskich Targów Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy wrocławskie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne do przedstawienia swych propozycji współpracy kandydatom na wolontariuszy. W tym roku do grona wystawców dołączą nowe podmioty, w tym korporacje i szkoły. Przestrzeń targową zapewni Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”.

Targi są doskonałą okazją do promowania realizowanych inicjatyw wolontariackich, rekrutacji wolontariuszy, wymiany doświadczeń, a także nawiązywania wzajemnej współpracy. Przewidujemy liczne uczestnictwo młodzieży szkolnej, studenckiej, wolontariatu pracowniczego oraz seniorów zainteresowanych włączeniem się w działania społeczne.

Przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół i firm pragnących przedstawić podczas Targów swe prezentacje i oferty gorąco zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem. Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej na załączonym formularzu na adres: biuro@wolontariusz.org do dnia 2 października 2015 r.

Zainteresowanych przygotowaniem indywidualnych form promocji (np. warsztaty, pokazy, prezentacje, wystawy, happeningi, itp.) zapraszamy na Spotkanie Programowe, które odbędzie się 23 września 2015 r. w godz. 11.00 – 13.00 w Krzywym Kominie. Podczas Spotkania Programowego zostanie rozplanowana przestrzeń, ustalony harmonogram Targów oraz przygotowana treść materiałów promocyjnych. Prosimy o przygotowanie Państwa propozycji i ewentualnych potrzeb z nimi związanych.

Informacji nt udziału w Targach udziela Jacek Bednarek, tel. 695 599 468.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Nabór do Akademii Animatorów Wolontariatu

W ramach projektu „WOLONTARIUSZ.ORG – Pozarządowy Program Rozwoju Wolontariatu we Wrocławiu” zapraszamy do Akademii Animatorów Wolontariatu (AAW).

 

Akademia zapewnia:

Wiedzę z zakresu zarządzania wolontariatem i zarządzania zespołem wolontariuszy.

Umiejętności zorganizowania wolontariatu (akcje wolontariackie,  staże, workcampy, wolontariat międzynarodowy)

Doświadczenie z zakresu animacji społeczno-kulturalnej

 

Akademia trwa od maja do grudnia (z wyłączeniem wakacji) i składa się z 3 modułów:

A) 5-godzinnych sobotnich Seminariów raz w miesiącu

B) 2 spotkań roboczych w miesiącu przeznaczonych na przygotowanie, monitorowanie i ewaluację działań realizowanych dla organizacji pozarządowych (w tym wymianę doświadczeń)

C) Działań praktycznych (w tym indywidualnego lub zespołowego projektu autorskiego)

 

Chcielibyśmy, aby studenci Akademii byli realnym wsparciem dla wrocławskich organizacji pozarządowych, jako koordynatorzy wolontariatu, mentorzy, animatorzy.

 

Zapraszamy zarówno osoby współpracujące już z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w obszarze wolontariatu, jak i te, które chcą taką współpracę dopiero rozpocząć.

 

Warunki zgłoszenia do AAW: ukończone 16 lat, deklaracja uczestnictwa w seminariach i spotkaniach roboczych oraz gotowość do realizacji działań praktycznych.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do Wojtka Staniewskiego ze Stowarzyszenia „TRATWA”-

tel. 519 338 733, e-mail wojtek@tratwa.org

 

Terminarz najbliższych spotkań w ramach Akademii

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz