XVIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Miasto Wrocław organizuje w/w Konkurs od 1996 r. W ciągu piętnastu lat wyłoniono we wrocławskiej edycji 104 laureatów. Spośród nich przedstawiciele wrocławskich wolontariuszy dwukrotnie, po eliminacjach ogólnopolskich, znaleźli się w gronie  Ośmiu Wspaniałych Polski, a dwóch otrzymało wyróżnienie.
Mamy zatem nadzieję, że rozwijający się od 18 lat Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” jest znakiem czasów. Dowodzi, że wobec różnorodnych  – często mało pochlebnych –  opinii na temat młodzieży, pokazuje jej inne oblicze. W uczniach tkwi wielki potencjał dobra, który powinien w nas wszystkich budzić nadzieję na przyszłość.

Zgłoszenia w Konkursie proszę przesyłać na adres:

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73 a
(z dopiskiem „Ośmiu Wspaniałych”) lub składać w sekretariacie WCDN.

w  terminie do dnia 12 stycznia 2012 roku, do godz. 14.00

Liczymy na żywy odzew ze strony Państwa oraz osób zainteresowanych Konkursem, wierząc że Wspaniali są wszędzie. Warto ich wskazać, ponieważ zasługują na wyróżnienie!

.