Debata Wygrany – Wygrany

Debata Wygrany – Wygrany, która odbyła się pod koniec marca we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, była drugim spotkaniem poświęconym społecznie odpowiedzialnemu biznesowi. Pierwsze odbyło się podczas ubiegłorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, które w konsekwencji skłoniło organizatorów do kontynuowania idei międzysektorowych spotkań.

W ten sposób powstała też grupa robocza ds. dialogu społecznego, której działania moderuje (podobnie jak w przypadku kilku innych grup roboczych) Urząd Miejski.

Tym razem w siedzibie SEKTORA3 pojawili się, oprócz reprezentantów organizacji pozarządowych i biznesu, również przedstawiciele administracji publicznej, co było pozytywną odpowiedzią na postulat zgłoszony w trakcie pierwszej debaty, a dotyczący wagi głosu przedstawicieli tego sektora. Został on dodatkowo wzmocnieniu przez udział przedstawicielki środowiska naukowego, czyli Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Moniki Klimowicz. Współorganizatorem marcowego spotkania był wrocławski Urząd Miejski a dodatkowo wziął w nim udział Dominik Golema, dyrektor biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego. Współorganizatorami spotkania byli również: PricewaterhouseCoopers, Centrum SEKTOR3 oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych .

Jedną z osób moderujących spotkanie była Maria Mika z DFOP (federacja obecnie zrzesza około 160 NGO z całego województwa i wspólnie ze Stowarzyszeniem Tratwa prowadzi 16 inkubatorów dla organizacji pozarządowych).

– Naszym pomysłem na spotkanie było zaproszenie przedstawicieli biznesu, sektora pozarządowego, administracji publicznej i nauki do wspólnej pracy i dyskusji na temat wolontariatu pracowniczego. Pojęcie wolontariat pracowniczy posiada wile oblicz i budzi różne skojarzenia. W różnych firmach zupełnie inne działania są określane tym mianem. O tym chcieliśmy rozmawiać i dzielić się swoimi doświadczeniami. Spotkania robocze przy stolikach miały być szansą na wspólne planowanie działań na rzecz danego projektu, i to się nam udało. Kolejne spotkanie już jest zaplanowane, budujemy przestrzeń do dyskusji, aby móc zmieniać rzeczywistość – mówi Maria Mika.

Czasu wszyscy dostajemy tyle samo, to my decydujemy, co z nim zrobić

Te słowa można uznać za motyw przewodni debaty. Czas to kapitał, którego zwykle nam brakuje, żeby zrealizować to, na czym nam zależy. Decydując się zainwestować ten kapitał w działania, w których sens wierzymy, pokazujemy, że jesteśmy przekonani do słuszności idei, jaką chcemy zrealizować.

Osoby, które wzięły w spotkaniu reprezentowały różne sektory i różne podmioty, ale wszystkie z nich są zaangażowane w realizację inicjatyw społecznych. Są to różnorodne działania: od wolontariatu pracowniczego do działań aktywizujących różne grupy (dzieci, młodych absolwentów tuż przed startem w dorosłe, zawodowe życie oraz seniorów). Kluczową rolę w większości z nich odgrywają jednak wolontariusze i wolontariat w zorganizowanej formie.

Kilka z tych projektów miało swoich rzeczników, którzy przedstawili realizowane działania (często były to kolejne edycje inicjatyw realizowanych z sukcesem od lat). Wśród nich znalazły się, m.in.:

 • „Topacz. Miasto dzieci”. Do projektu bezpośredniej inspiracji dostarczyła gmina Jaworzyna Śląska, która od kilku lat na swoim terenie prowadzi podobne działania. Idea projektu jest prosta: zapewnienie dzieciom, których rodzin nie stać na sfinansowanie wyjazdu w czasie wakacji czy ferii wypoczynku w mieście. Relaks połączony jest z przyswojeniem wiedzy ekonomicznej w pigułce, bo dzieci mają możliwość spotkania się z różnymi zawodami, które mogą wykonywać w przyszłości i dowiadują się, jak wygląda codzienna praca ich przedstawicieli. Realizatorem tego projektu jest Towarzystwo Automobilowe Topacz wraz z Urzędem Miejskim we Wrocławiu i Urzędem Gminy w Kobierzycach. Sponsorami projektu są m.in.: Tauron Polska Energia oraz Bank Zachodni WBK.

  Oficjalna strona projektu: http://www.topaczmiastodzieci.pl/

 • Dolnośląskie Targi NGO. To jeden z przykładów na wzorcowe miejskie działania w zakresie CSR , czyli społecznej odpowiedzialności biznesu (współpraca Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Stulecia sp. z o.o. z organizacjami pozarządowymi, m.in. DFOP. Targi Organizacji Pozarządowych w tym roku odbędą się po raz trzeci – w trakcie ich trwania przedstawiciele NGO mogą zaprezentować swoją ofertę, spotkać się z innymi organizacjami pozarządowymi oraz zyskać nowych, potencjalnych odbiorców swoich działań. Tegoroczne Targi, znane również pod nazwą Dnia Społecznej Super Mocy odbędzie się 25 maja. Na spotkaniu inicjatywę prezentował Dawid Frik reprezentujący Halę Stulecia.

  Oficjalna strona Targów: http://halastulecia.pl/category/halastulecia-pl-ngo/ngo-wystawcy/

 • System Informacji o Wolontariacie. Realizowany przez koalicję organizacji pozarządowych projekt, w ramach którego tworzony jest System, to bardzo duże (choć niekoniecznie bardzo kosztowne) przedsięwzięcie o dość strategicznym znaczeniu. W jego wyniku ma powstać interaktywny system zarządzania wolontariatem , dzięki któremu proces poszukiwania wolontariuszy oraz zarządzania wolontariatem przez konkretne NGO (a także poszukiwania właściwej organizacji przez samych wolontariuszy) ma zostać w znaczny sposób uproszczony i zestandaryzowany.

  W realizację tej inicjatywy zaangażowane są aktywne organizacje pozarządowe z terenu województwa, m.in. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Nowa Rodzina. Projekt przedstawił Jacek Bednarek reprezentujący Stowarzyszenie Nowa Rodzina.

 • Wrocławskie Stowarzyszenie Semper Avanti od wielu lat realizuje projekty, dzięki którym wolontariusze z różnych zakątków świata mogą podczas międzynarodowych wymian poznać nie tylko inne kraje i kulturę, ale też zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia. Mariusz Librowski ze Stowarzyszenia przedstawił doświadczenia swojej organizacji w zakresie aktywizacji zawodowej młodych ludzi i znaczeniu, jakie może mieć ono dla harmonijnego rozwoju ich przyszłej kariery.

  O działaniach aktywizujących Semper Avanti więcej na stronie: http://semperavanti.org/

Wokół zaprezentowanych projektów skoncentrowała się dyskusja w dalszej części spotkania. Na tym polega, zdaniem organizatorów, zasadnicza wartość podobnych debat. Częściowo służą wymianie doświadczeń i pomysłów, pozwalają również na podzielenia się wspólnymi niepokojami lub na zdiagnozowanie wyzwań stojących przed pełnym rozwojem poszczególnych sektorów. Przede wszystkim jednak trójsektorowe spotkania pomagają w rozbiciu stereotypów i narosłych wokół nich uprzedzeń utrudniających współpracę. Grupy robocze, w tym grupa ds. dialogu społecznego, wyrosły właśnie na gruncie przekonania, że stworzenie wspólnej płaszczyzny pozwalającej na neutralne spotkania są elementem budowania trójsektorowych, skutecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych, partnerstw.

Wiadomość pochodzi z serwisu wroclaw.ngo.pl

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 5 =

*