Bielawski Wolontariat Podwójnie Nagrodzony

Wojciech Kubasik z bielawskiego OPS-u otrzymał tytuł „Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu Roku 2013″. Z kolei tytuł „Dolnośląskiej Grupy Wolontariackiej 2013” zdobyli wolontariusze pracujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie.

Zobacz film z uroczystości: BIELAWSKI WOLONTARIAT PODWÓJNIE NAGRODZONY