Archiwum kategorii: Szkolenia i warsztaty

Warsztaty dla wolontariuszy

Wrocławskie Centrum Wolontariatu prowadzi warsztaty, które pomagają zdobyć umiejętności potrzebne do pracy z innymi. Komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie stron internetowych czy umiejętność robienia fotografii – to tylko niektóre z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz

TWORZENIE NOWOCZESNYCH STRON INTERNETOWYCH

Opis warsztatów Zajęcia pozwalają poznanie pracy webmasterskiej i zrozumienie zasad działania stron internetowych na poziomie ogólnym lub bardziej szczegółowym (w zależności od poziomu wiedzy i umiejętności uczestników). Podczas szkolenia możliwe jest poznanie zaawansowanych selektorów CSS oraz różnic w interpretowaniu ich … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

Opis warsztatów Szkolenie pomaga uczestnikom w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności dotyczących zbierania i redagowania informacji. Adresaci Warsztaty przygotowane zostały z myślą o wolontariuszach biorących udział w programie dotyczącym wolontariatu szkolnego „My dla świata”, mogą być jednak ciekawe również dla innych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz

WARSZTATY CYFROWEJ OBRÓBKI ZDJĘĆ

Opis warsztatów Uczestnictwo w zajęciach pozwala na nabycie umiejętności obróbki zdjęć pod kątem przygotowania ich do reprodukcji w laboratorium fotograficznym oraz publikacji w Internecie. Adresaci Warsztaty przygotowane zostały z myślą o wolontariuszach biorących udział w programie dotyczącym wolontariatu szkolnego „My … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Opis warsztatów Zajęcia mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy oraz rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu fotografii. Uczestnicy zdobywają informacje na temat ekspozycji, czasu naświetlania, podstawowych sytuacji zdjęciowych, kadrowania. Adresaci Warsztaty przygotowane zostały z myślą o wolontariuszach biorących udział w programie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

Opis warsztatów Celem warsztatu jest lepsze wzajemne poznanie się uczestników oraz nauka wykorzystywania komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu kontaktów. Tematyka warsztatu dotyka także obszaru związanego z poznaniem granic psychologicznych. Ponieważ spotkanie jest źródłem informacji zwrotnej o tym, jak postrzegają … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz

PODSTAWY ASERTYWNOŚCI

Opis warsztatów Zajęcia umożliwiają uczestnikom zrozumienie pojęcia asertywność, stwarzają też możliwość autoanalizy asertywnych zachowań. W trakcie warsztatu poruszane są zagadnienia, które pomagają odnaleźć odpowiedź na pytania: czym jest asertywność?, jakie zachowania są asertywne, jakie agresywne, a jakie uległe? Uczestnicy mają … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz

KOMUNIKACJA

Opis warsztatów Warsztat przygotowany został tak, aby wspierał rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się oraz aktywnego słuchania (w tym: sprawdzenie własnych umiejętności) oraz poznania barier komunikacyjnych. W trakcie warsztatu uczestnicy dowiadują się, jak nadawać informację, by została przyjęta przez odbiorcę zgodnie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz

INTEGRACJA W GRUPIE

Opis warsztatów Udział w warsztatach dotyczących współpracy w zespole pozwala uczestnikom na rozwinięcie i pogłębianie umiejętności skutecznego funkcjonowania w grupie, lepsze rozumienie, czym jest zespół oraz poznanie zasad współpracy. Różnorodne ćwiczenia grupowe dają okazję do zwiększania samoświadomości na temat własnej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz

PRACA ZESPOŁOWA

Opis warsztatów Udział w warsztatach dotyczących współpracy w zespole pozwala uczestnikom na rozwinięcie i pogłębianie umiejętności skutecznego funkcjonowania w grupie, poznanie zasad współpracy oraz lepsze rozumienie, czym jest zespół. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom grupowym uczestnicy mają okazję do zwiększania samoświadomości na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia i warsztaty | Dodaj komentarz