Debata O współpracy NGO z biznesem

Inauguracją tegorocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu była debata „Wygrany-Wygrany. O współpracy NGO z biznesem”. Spotkanie w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz firm odpowiedzialnych społecznie odbyło się w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Debatę prowadzili Robert Drogoś ze Stowarzyszenia TRATWA oraz Katarzyna Mazurek z Firmy PwC.