Dolnośląski Festiwal Wolontariatu po raz trzeci!

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” mamy zaszczyt zaprosić do udziału w trzeciej edycji „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 5 – 7 grudnia 2013 r.

Festiwal Wolontariatu to trzydniowe spotkanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką wolontariatu i aktywności społecznej. Uczestnicy Festiwalu będą mieli możliwość wzięcia udziału w wielu wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i integracyjnym takich jak: warsztaty tematyczne, Dolnośląska Gala Wolontariatu, specjalny Koncert, spotkania z ciekawymi wolontariuszami i oryginalnymi inicjatywami w Strefie Inspiracji, forum dyskusyjne World Cafe, Piknik Rodzinny itp.

Do udziału w Festiwalu zapraszamy wolontariuszy, a także związanych z wolontariatem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapraszamy również przedstawicieli firm, w których funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, a także wszystkich chętnych zainteresowanych szeroko pojętą tematyką wolontariatu i aktywności obywatelskiej.

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu tak jak w ubiegłym roku odbędzie się w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza 24 oraz Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10. Uczestnicy zakwalifikowani na Festiwal zobligowani będą do uczestnictwa w całym przedsięwzięciu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu po 25 listopada 2013 lub nieusprawiedliwionej wypadkiem losowym nieobecności na Festiwalu zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest pokryć koszt pełnego uczestnictwa w Festiwalu.

Uczestnictwo w Festiwalu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz ciepłe posiłki podczas zajęć. Uczestnikom spoza Wrocławia organizatorzy zapewniają nocleg podczas Festiwalu. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z dojazdem do Wrocławia oraz poruszaniem się po mieście w trakcie Festiwalu.

Aby zgłosić swój udział w Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu, należy wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Termin wypełniania formularzy upływa 15 listopada 2013 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zostaną o tym powiadomione e-mailowo oraz telefonicznie do dnia 25 listopada 2013 r.

Szczegółowy harmonogram Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu, regulamin uczestnictwa oraz opis i zakres tematyczny poszczególnych sesji dostępny w załączeniu.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: 74 665 11 11
kom.: 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego dolnyslask.ngo.pl.