Dolnośląski Wolontariusz Roku po raz 10!

W imieniu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z przyjemnością zapraszamy do udziału w jubileuszowej 10 edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jest to także okazja do pokazania mieszkańcom naszego regionu osób, które angażują się wolontariacko w życie społeczno-kulturalne województwa dolnośląskiego.

Z okazji jubileuszu konkurs o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku” został rozszerzony o zupełnie nowe kategorie konkursowe. Oprócz tradycyjnej już kategorii Wolontariusza Roku możecie również Państwo składać nominacje w kategorii Koordynator Wolontariatu Roku oraz Wolontariacka Grupa Roku. Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

W związku z tym, jeżeli znają Państwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju naszego regionu to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek Nominacyjny w specjalnym Generatorze On-Line i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Generator Wniosków Nominacyjnych dostępny jest pod następującymi linkami:
Formularz A – Wolontariusz – http://wolontariusz.rcwip.pl/wolontariusz/wolontariusz.php;
Formularz B – Grupa – http://wolontariusz.rcwip.pl/grupa/grupa.php;
Formularz C – Koordynator – http://wolontariusz.rcwip.pl/koordynator/koordynator.php.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 5 grudnia 2013 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 18 października 2013 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 25 października 2013 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 2/7, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego dolnyslask.ngo.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 5 =

*