Indywidualne programy rozwoju wolontariatu

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „PROGRES”
  • Ośrodek Św. Jerzego
  • Fundacja „Promyk Słońca”