Wolontariusze z Gimnazjum nr 3 na konferencji w Świdnicy

Wolontariusze z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy wraz ze swoją opiekunką p. Aliną Barć uczestniczyli 25 października w konferencji OPEN SPACE Moda na wolontariat? – perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu lokalnego. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, brało w nim udział 15 szkół gimnazjalnych i średnich. Każda z uczestniczących szkół składała sprawozdania ze swojej działalności w zakresie wolontariatu. My szczególnie podkreślaliśmy współpracę z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu w Świdnicy, a także z Domem Małego Dziecka w Wałbrzychu. Mogliśmy się też dowiedzieć jakie są różne inne formy pracy wolontariatu poznając pracę innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 + 6 =

*