Relacja z konferencji Open Space w Jeleniej Górze

W dniu 31.10.2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i technicznych  w Jeleniej Górze odbyła się Konferencja Open Space pn.: “Moda na wolontariat – perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu lokalnego”.

Udział wzięły szkoły i organizacje pozarządowe zajmujące się wolontariatem na terenie miasta i powiatu jeleniogórskiego Miasta. Spotkanie w formie warsztatów zorganizowało Dolnośląskie Centrum Wolontariatu przy współudziale ZSOiT. I to nie był przypadek, że właśnie w ZSOiT odbyła się ta konferencja, ponieważ wolontariusze z tej szkoły bardzo często podejmują działania charytatywne na terenie Jeleniej Góry i od kilku już lat należą do Centrum Wolontariatu „My dla Świata”. Wolontariusze z różnych szkół przedstawiali na forum propozycje tematów oraz problemów, które chcieliby omówić i opracować strategie ich rozwiązania. Były to między innymi tematy związane z: wolontariatem w hospicjach, domach dziecka, schronisku dla zwierząt, pomocy osobom starszym, bezdomnym, niepełnosprawnym i ubogim rodzinom oraz propagowaniem wolontariatu jako inicjatywy niezmiernie potrzebnej w środowisku lokalnym. Udział w konferencji tak różnorodnej grupy osób miał na celu włączenie przedstawicieli władz i jednostek naszego miasta w działania zmierzające do rozwoju wolontariatu lokalnego i wsparcie młodzieży w tych działaniach – wyjaśnia Bożena Fijałkowska – koordynator wolontariatu ZSOiT. – Ważnym aspektem tej konferencji było zwrócenie uwagi na to, jak wolontariat funkcjonuje w Jeleniej Górze a także w powiecie jeleniogórskim, co można zrobić, poprawić, żeby było więcej działań charytatywnych, ale przede wszystkim, aby wolontariusze z różnych szkół mogli się jednoczyć i mieli jedno wspólne miejsce do spotkań.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście + jedenaście =

*