Konferencja Open Space w Miękini

7 października 2013 roku w hali widowiskowo sportowej Zespołu Szkół im. Orła Białego w Miękini odbyła się Konferencja Open Space – „Moda na wolontariat? –perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu lokalnego”, w której uczestniczyło około 200 osób.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Nadleśnictwa Miękinia. Nie zabrakło również gości specjalnych. Do Miękini przyjechał m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu Piotr Klag oraz Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Kowol.

Na konferencję przybyli wolontariusze wraz z opiekunami z następujących szkół: Zespół Szkół w Lutyni, Zespół Szkół w Szczepanowie, Zespół Szkół w Ciechanowie, Zespół Szkół w Rakoszycach, Zespół Szkół w Malczycach, Gimnazjum w Środzie Śląskiej, Gimnazjum w Ujeździe Górnym, Gimnazjum w Kostomłotach, Gimnazjum w Miękini, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej jak również wolontariusze z Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pierwszym punktem programu były warsztaty, prowadzone przez trenerów młodzieżowych z Wrocławskiego Centrum Wolontariatu. Młodzież w małych grupach zastanawiała się nad zagadnieniami: czym może zajmować się wolontariusz, a także jakie są korzyści i ewentualne wady bycia wolontariuszem? Wnioskiem końcowym dyskusji młodych ludzi niosących pomoc innym, było stwierdzenie, że pomagając, wolontariusze sami wiele zyskują; min. ogromną radość i satysfakcję ze spotkania z drugim człowiekiem, a także nowe umiejętności i doświadczenia.

Drugim punktem była konferencja Open Space, podczas której uczestnicy podawali tematy do dyskusji na forum, jednocześnie stając się sekretarzami mniejszych grup. Każdy z uczestników wybierał temat, który go interesował i brał udział w dyskusji. Wolontariusze dowolnie mogli zmieniać grupy, tak aby móc wypowiedzieć się na różne, interesujące ich tematy. Na zakończenie debaty sekretarz sporządzał raport, który był podsumowaniem pracy grupy.

Każdy z uczestników konferencji otrzymał raport konferencyjny zawierający wszystkie tematy poddane do dyskusji.

Młodzi wolontariusze byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, podkreślali zgodnie wagę wymiany poglądów, zgłębienia interesujących tematów, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.

Organizatorem konferencji było Dolnośląskie Centrum Wolontariatu we Wrocławiu, przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini, Zespołu Szkół w Miękini, Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini oraz wolontariuszy z Gimnazjum w Miękini wraz z koordynatorem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć + 1 =

*