Ośmiu wspaniałych

KALENDARZ PRAC WROCŁAWSKIEGO KOMITETU
ORGANIZACYJNEGO KONKURSU „OŚMIU WSPANIAŁYCH”
XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKA I WROCŁAWSKA 2009/2010

27 października 2009 r. Spotkanie inaugurujące XVI Ogólnopolską Edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
28 października 2009 r. I spotkanie Komitetu Organizacyjnego wrocławskiej edycji konkursu
listopad 2009 – styczeń 2010 Promocja Konkursu w miastach
28 października 2009 r. I spotkanie Komitetu Organizacyjnego wrocławskiej edycji konkursu
8 grudnia 2009 r. II spotkanie Komitetu Organizacyjnego wrocławskiej edycji konkursu
do 8 stycznia 2010 r. Zgłaszanie kandydatów do uczestnictwa we wrocławskiej edycji konkursu.
do 14 stycznia 2010 r. Baza danych + harmonogram rozmów
15 stycznia 2009r. III spotkanie Komitetu Organizacyjnego wrocławskiej edycji konkursu
do 27 stycznia 2010 r. Wysłanie do uczestników konkursu zaproszeń na rozmowy z Jury
18-19 luty 2010 oraz
22-23 luty 2010 r.
Przeprowadzenie rozmów eliminacyjnych z uczestnikami wrocławskiej edycji konkursu – Jury
listopad 2009 – styczeń 2010 Przeprowadzenie eliminacji lokalnych
23 marca 2010 r.
Godz. 17:00
Wielka Gala kończąca wrocławską edycję Konkursu
do 29 marca 2010 r. Przekazanie informacji o laureatach lokalnych do Fundacji „Świat na Tak” oraz wskazanie reprezentanta Wrocławia w eliminacjach ogólnopolskich.
15 – 16 kwietnia 2010 r. Eliminacje ogólnopolskie w Warszawie
11 – 13 czerwca 2010 r. Wielka Gala, kończąca Ogólnopolską Edycję Konkursu, w Wałbrzychu.

.