Ośmiu wspaniałych

Miasto Wrocław od 1996 roku uczestniczy w Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Jaki jest cel?
Zadaniem Konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz upowszechnienie młodzieżowego wolontariatu. „Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy poprzez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania i to nie tylko dla rówieśników z najbliższego otoczenia.

Co można zyskać dzięki wolontariatowi?

Wolontariat jako jedna z metod wychowawczych kształtuje charakter i rozwija cenne umiejętności: empatię, tolerancję. Uczy współpracy i odpowiedzialności. Pomaga nabyć doświadczenie w organizowaniu. Wrocławskie instytucje organizują różnego rodzaju szkolenia dla wolontariuszy, by pomóc zdobyć im wiedzę teoretyczną oraz sprawdzić się w praktyce.

Efektem działań podejmowanych przez młodych ludzi jest realna pomoc w takich miejscach, jak: przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe, domy pomocy społecznej, hospicja, domy dziecka, oddziały onkologii dziecięcej w szpitalu, cmentarze na Ukrainie.

Wolontariat to często także impuls do podjęcia refleksji nad sobą: czy zadania, których podejmuje się młody człowiek, są adekwatne do możliwości? Pozwala sprawdzić się w konkretnym działaniu i dzięki temu – w przyszłości – ułatwia odnalezienie się na rynku pracy.

Kto za co odpowiada?

Organizatorem edycji ogólnopolskiej Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie, natomiast organizatorem lokalnej, wrocławskiej edycji, Prezydent Wrocławia.
Za przeprowadzenie Konkursu odpowiada Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą między innymi przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia, Kuratorium Oświaty, Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Fundacji „Świat na Tak”, Wrocławskiego Centrum Wolontariatu oraz Wydziału Edukacji.

Edycja lokalna

Spośród uczestników edycji wrocławskiej Konkursu Jury wyłania laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 10 – 13 lat (tzw. „Ósemeczka”) oraz 14 – 19 lat (tzw.„Ósemki”) – przyjmowane są zgłoszenia zarówno indywidualne, jak i grupowe. Przyznawane są również wyróżnienia we wszystkich wymienionych kategoriach.

We wrocławskich gimnazjach działa dziesięć Klubów Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu, współpracujących z Fundacją „Świat na Tak”. Wolontariat szkolny działa w około 70 placówkach oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) skupiając ponad tysiąc wolontariuszy – dzieci i młodzieży szkolnej.

Każdego roku w lokalnej edycji Konkursu bierze udział ok. 50 placówek. Na przestrzeni piętnastu lat we wrocławskiej edycji wyłoniono 104 laureatów.  W tym czasie przedstawiciele Wrocławia dwukrotnie znaleźli się w gronie Ośmiu Wspaniałych Polski, dwoje z nich także  w edycji ogólnopolskiej otrzymało wyróżnienia.

 


.