Certyfikat WOLONTARIAT O.K.

Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza wolontariuszy działających na terenie Wrocławia do podjęcia starań o uzyskanie Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. Certyfikat ten będzie prestiżową formą potwierdzenia wysokiej jakości działań wolontariusza. Przyznany zostanie wolontariuszom, którzy w 2018 roku:

– podejmowali min. 3 rodzaje aktywności wolontariackiej w tym min. 1 aktywność stałą (min. 1 raz w miesiącu)

– działali zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarze wolontariatu

– byli kompetentni, uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących ich do podejmowanej działalności

– angażowali się w życie wolontariatu szkolnego (np. zaangażowanie na rzecz grupy wolontariuszy, udział w wydarzeniach np. Wrocławski Piknik Wolontariatu, Wrocławskie Targi Wolontariatu, Dolnośląski Festiwal Wolontariatu, itp.)

– sumiennie i odpowiedzialnie wywiązywali się z powierzonych im obowiązków

– byli otwarci i wrażliwi na potrzeby otoczenia

– wyróżniali się zaangażowaniem i byli wzorem dla innych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są mailowo (przez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego) do dnia 20 marca 2018 r. Następnie działalność wolontariacka kandydatów przez okres roku będzie weryfikowana według zasad opisanych w Regulaminie Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. 2018.

Wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez Wrocławskie Centrum Wolontariatu związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza na początku grudnia 2018 r. Laureatom, którzy się szczególnie wyróżniali zostaną przyznane nagrody przygotowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami.

 

Materiały:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Certyfikat WOLONTARIAT O.K. została wyłączona

Nabór audytorów Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K.

Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza opiekunów i koordynatorów wolontariatu w szkołach, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych i innych jednostkach do zgłaszania swych kandydatur do pełnienia w roku 2018 roli audytora Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K.

Osoby powołane do funkcji audytora będą sprawować pieczę nad jakością działań grupy wolontariuszy kandydujących do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K. Lista wolontariuszy podlegających audytorowi zostanie ustalona we współpracy z organizatorami.

Do zadań audytora należeć będzie:

  1. poinformowanie kandydatów o wymaganiach i procedurach Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. w roku 2018
  2. przyjmowanie od wolontariuszy kontaktów do ich opiekunów w poszczególnych miejscach pełnienia działań wolontariackich
  3. informowanie opiekunów wolontariuszy w poszczególnych miejscach zaangażowania o uczestnictwie kandydatów w procesie certyfikacji, stosowanych kryteriach oraz sposobach zgłaszania zastrzeżeń
  4. zbieranie i weryfikowanie zastrzeżeń opiekunów wolontariuszy w poszczególnych miejscach zaangażowania
  5. w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielenie wolontariuszom odpowiednich informacji lub wsparcia
  6. współpraca z Wrocławskim Centrum Wolontariatu
  7. podjęcie decyzji o przyznaniu kandydatowi Certyfikatu Wolontariat O.K.
  8. w razie rezygnacji z pełnienia funkcji przed końcem roku 2018 przekazanie organizatorom wszelkich zgromadzonych informacji dotyczących podlegających mu kandydatów

Audytorzy otrzymają od organizatorów niezbędne materiały, w tym wzory maili informacyjnych, a w razie potrzeby wsparcie organizacyjne i informacyjne.

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.wolontariusz.org do dnia 8 marca 2018 r.

Harmonogram prac:

– 8 marca 2018 r. – termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na audytorów

– 9 marca 2018 r. – powołanie audytorów, przekazanie materiałów i opublikowanie listy na stronie internetowej www.wolontariusz.org

– 20 marca 2018 r. – termin zgłaszania kandydatów do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K.

– 20 -26 marca 2018 r. – ustalenie list kandydatów do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K. przydzielonych poszczególnym audytorom

– 26 marca 2018 r. – opublikowanie list kandydatów wraz z przydzielonymi im audytorami na stronie www.wolontariusz,org

– 27 – 31 marca 2018 r. – informowanie kandydatów o wymaganiach i procedurach Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. w roku 2018

– 31 marca 2018 r. – 22 listopada 2018 r. – weryfikowanie jakości działań wolontariuszy

– 23 listopada 2018 r. – termin przekazania Wrocławskiemu Centrum Wolontariatu list wolontariuszy zakwalifikowanych do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K.

– początek grudnia 2018 r. – wręczenie laureatom Certyfikatów Wolontariat O.K.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nabór audytorów Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. została wyłączona

Konferencja programu „My dla świata”

Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza koordynatorów wolontariatu szkolnego na konferencję związaną z realizacją programu „My dla świata”, która odbędzie się w dn. 8 lutego 2018 r. o godz. 11.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

 

Podczas konferencji pragniemy zaprezentować uczestnikom następujące inicjatywy:

 

 

Prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa do dn. 6.02.2018 oraz o zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej www.wolontariusz.org. Podczas konferencji przewidujemy dyskusję dotyczącą prezentowanych inicjatyw. Bardzo liczymy na Państwa udział oraz aktywne zaangażowanie!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Konferencja programu „My dla świata” została wyłączona

Konkurs 8 Wspaniałych

We wrocławskiej XXIV edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” nagradzani są dzieci i młodzież szkolna, wyróżniająca się zaangażowaniem, empatią i zapałem do niesienia pomocy potrzebującym. Nominacje mogą składać szkoły, organizacje pozarządowe i inne podmioty korzystające z pomocy wolontariuszy.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych postaw i działań oraz rozpowszechnianie wolontariatu dzieci i młodzieży. W pracach komitetu organizacyjnego i Jury konkursu uczestniczą przedstawiciele urzędu, kuratorium, szkół, domów kultury, organizacji pozarządowych.

W konkursie dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe. W formie zgłoszeń indywidualnych uczestnicy dzielą się na kategorie:

Kategoria I, zwana „Ósemeczką” – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
Kategoria II, zwana „Ósemką”„Ósemka Junior” – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej, „Ósemka Senior” – uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej

Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury w kategorii wiekowej „Ósemka” jest tytuł laureata. Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury w kategorii wiekowej „Ósemeczka” jest tytuł wyróżnionego. Spośród laureatów edycji lokalnej jury nominuje reprezentanta do edycji ogólnopolskiej.

Regulamin konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
Harmonogram konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
Formularz zgłoszenia indywidualnego „Ośmiu Wspaniałych”
Formularz zgłoszenia grupowego „Ośmiu Wspaniałych” 

Organizatorem wrocławskiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Organizatorem ogólpolskiej edycji jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Konkurs 8 Wspaniałych została wyłączona

Pierwsza edycja konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zachęca do udziału w pierwszej edycji konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”.

 

Celem konkursu jest promowanie wolontariatu w naszym mieście. Organizatorzy
chcą w szczególny sposób wyróżnić osoby, które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe
na rzecz innych osób potrzebujących wsparcia, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym, dzielą się swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz pracodawców.

Kandydatami do konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” mogą zostać wolontariusze działający na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców, którzy ukończyli 18 lat. Nominować ich mogą wrocławskie instytucje, organizacje pozarządowe, pracodawcy oraz osoby indywidualne. Dla młodzieży szkolnej przeznaczony jest konkurs „Ośmiu Wspaniałych”. Nominacje mogą składać placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Gala, podczas której zostaną zaprezentowane zgłaszane osoby, odbędzie się w dniu 19 marca o godz. 12.00, we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 9 lutego 2018r.

 

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej, a także znajdują się na stronie internetowej www.wolontariat.wroclaw.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Centrum Wolontariatu: centrum@wolontariat.wroc.pl tel. (71) 77 24 966.

 

Regulamin Konkursu Wrocławskie Oblicza Wolontariatu

2a Formularz zgłoszenia indywidualnego

2b Formularz zgłoszenia grupowego

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pierwsza edycja konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” została wyłączona

Spotkajmy się na Dolnośląskim Forum Wolontariatu 2016! Zgłoś się!

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” serdecznie zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Forum Wolontariatu podsumowującym szóstą edycję „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 8-10 grudnia 2016 r.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu to trzydniowe spotkanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizatorów wolontariatu oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką wolontariatu i aktywności społecznej. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i integracyjnym takich jak: wizyty studyjne, Dolnośląska Gala Wolontariatu, akcje wolontariackie, fora dyskusyjne itp.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wolontariuszy, a także związanych z wolontariatem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapraszamy również przedstawicieli firm, w których funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, a także wszystkich chętnych zainteresowanych szeroko pojętą tematyką wolontariatu i aktywności obywatelskiej.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu odbędzie się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. Część konferencyjna Forum wraz z Galą Wolontariatu odbędzie się we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1. Uczestnicy zakwalifikowani na Forum nie muszą uczestniczyć w całym przedsięwzięciu. Dopuszczalne jest uczestnictwo tylko w wybranych przez siebie modułach. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum po 2 grudnia 2016 lub nieusprawiedliwionej wypadkiem losowym nieobecności na Forum będziemy zmuszeni domagać się od zgłoszonego a zakwalifikowanego uczestnika, zwrotu kosztów uczestnictwa. Prosimy o zrozumienie w tym względzie i o odpowiedzialne typowanie uczestników.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek oraz ciepłe posiłki podczas zajęć. Uczestnikom spoza Wrocławia organizatorzy organizują nocleg podczas Forum, jednak nie pokrywają kosztów związanych z zakwaterowaniem. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają również koszty związane z dojazdem do Wrocławia oraz poruszaniem się po mieście w trakcie trwania Forum.

Aby zgłosić swój udział w Dolnośląskim Forum Wolontariatu, należy wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Termin wypełniania formularzy upływa 23 listopada 2016 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zostaną o tym powiadomione e-mailowo oraz telefonicznie do dnia 1 grudnia 2016 r.

Szczegółowy harmonogram Dolnośląskiego Forum Wolontariatu oraz regulamin uczestnictwa dostępny w załączeniu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Spotkajmy się na Dolnośląskim Forum Wolontariatu 2016! Zgłoś się! została wyłączona

Zaproszenie na Open Space

Szanowni Państwo,

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zapraszają przedstawicieli społeczności szkół wrocławskich na konferencję Open Space pt. „Moda na wolontariat? – perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu młodzieżowego we Wrocławiu”, która odbędzie się w ramach Wrocławskich Targów Wolontariatu w dniu 21 października 2016 r. w godz. 11.00 – 14.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu przy ul. Reja 3.

Aktualne zmiany w systemie oświaty, rozwijające się inicjatywy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, a przede wszystkim nieustanne zainteresowanie młodzieży działalnością wolontariacką stwarzają szerokie perspektywy do działań społecznych, ale i szereg wyzwań oraz trudności w tym obszarze. Efektywne wykorzystanie potencjału młodych oraz ich skuteczny rozwój na drodze aktywności wolontariackiej są uzależnione od wzajemnej współpracy i zaangażowania wszystkich grup uczestniczących w tym procesie.

Szansę taką daje formuła Open Space odchodząca od standardowej konwencji wystąpień konferencyjnych na rzecz luźnych spotkań, dyskusji i debat w równoległych podgrupach wokół zagadnień wcześniej zgłoszonych przez samych uczestników. Open Space pozwala na aktywny udział wszystkich uczestników konferencji. To od nich i ich aktywności zależą jej rezultaty. Brak narzuconego programu, możliwość zgłaszania własnych propozycji i swobodny udział w podgrupach dają możliwość osobistego zaangażowania w interesujące ich tematy. Jest to zatem doskonała okazja do wypracowania i podjęcia określonych inicjatyw społecznych, czy zmierzenia się z pojawiającym się problemem, czy pokonania napotykanych trudności.

Pełne wykorzystanie możliwości Open Space jest uwarunkowane zapewnieniem możliwie zróżnicowanego grona uczestników. Zatem zapraszamy różnorodnych przedstawicieli społeczności szkolnej, w tym: dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, koordynatorów wolontariatu, rodziców, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim młodzież zainteresowaną wolontariatem. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem w terminie do dnia 19.10.2016 r.

Zgłoszeni zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji w dniu 20.10.2016 r. na e-maila wpisanego w formularzu zgłoszeniowym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do udziału w konferencji zakwalifikowani będą uczestnicy reprezentujący możliwie zróżnicowane grupy środowiskowe. Młodych pragnących się przygotować do uczestnictwa w Open Space zapraszamy na warsztaty o godz. 10.00.

Wszystkich zainteresowanych wolontariatem zachęcamy do licznego odwiedzania towarzyszących konferencji Wrocławskich Targów Wolontariatu odbywających się do godz. 17.00. Wolontariat szkolny może uczestniczyć w nich w dwojaki sposób: poprzez odwiedzanie ofertodawców oraz przez przygotowanie własnego (lub wspólnego z innymi) stoiska promującego działania wolontariuszy.

Mamy nadzieję na liczne i efektywne Państwa uczestnictwo w tych wydarzeniach!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na Open Space została wyłączona

Szkolenie „Erasmus+ – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież”

Wrocławskie Centrum Wolontariatu i akredytowana konsultantka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zapraszają na seminarium Erasmus + – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież, które skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych aplikowaniem do programu. W szczególności zachęcamy do udziału młodzież (osoby w wieku 13-30 lat), osoby pracujące z młodzieżą, liderów edukacyjnych, trenerów, opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Spotkanie odbędzie się 10 września br. w godzinach od 10:00 do 15.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wolontariatu przy pl. Św. Macieja 5A we Wrocławiu

 

Cel

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora „Młodzież”, przekazanie wskazówek jak z sukcesem wnioskować o dofinansowanie oraz podzielenie się doświadczeniami i odpowiedź na nurtujące pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty szkolenia i przerw kawowych dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).

 

Rekrutacja

26.08 – 6.09.2016 r.

Formularz rejestracyjny:

https://goo.gl/forms/9GdCo2hvuOd6sS8n2

 

 

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:

dr Marta Materska-Samek

tel. 609 893 139

mail: m.materska.samek@gmail.com

 

Ramowy program spotkania:

10.00-10.15    Rejestracja na spotkanie

10.15-11.00    Wprowadzenie do programu Erasmus+:

11.00-12.00    prezentacja sektora Młodzież

12.00-12.30    przerwa kawowa

12.30-14.00    Warsztaty dot. przygotowania projektu

14.00-14.15    przerwa kawowa

14.15-15.00    Warsztaty dot. przygotowania wniosku

15.00-15.30    Pytania i odpowiedzi, konsultacje

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Szkolenie „Erasmus+ – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież” została wyłączona

Zapraszamy na Olimpiadę Wolontariatu

Wrocławskie Centrum Wolontariatu w imieniu Partnerstwa na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza wolontariuszy na Olimpiadę Wolontariatu, Olimpiada odbędzie się 4 czerwca 2016 r. od godz. 14.00 na Wyspie Słodowej we Wrocławiu podczas Pikniku Wolontariatu.

Do udziału w zabawie zapraszamy 5-osobowe grupy wolontariuszy w każdym wieku. Zawodnicy rywalizować będą w konkurencjach związanych z pomaganiem i nie tylko… Zmagania w radosnej atmosferze zakończy wspólny rejs statkiem po Odrze!!!

Chętnych prosimy o wypełnienie karty głoszenia i przesłanie jej w wersji elektronicznej na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 2.06.2016 r. O zakwalifikowaniu grupy zostaną poinformowane mailem zwrotnym w dniu 3.06.2016 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje: Jacek Bednarek, 695 599 468, biuro@wolontariusz.org.

plakat

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy na Olimpiadę Wolontariatu została wyłączona

Wyjątkowa Gra Miejska „Qlinarne Nadodrze” już 4 czerwca we Wrocławiu!

11953450_873247836057737_1790889909989339289_oRegionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w imieniu Partnerstwa na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza na wyjątkową Grę Miejską pod hasłem „Qlinarne Nadodrze”.

Gra Miejska „Qlinarne Nadodrze” zabierze Was w tajemnicze zakątki wrocławskiego Nadodrza. Poznacie niezwykłe miejsca, które oferują wyjątkową kuchnię z dala od staromiejskiego zgiełku. Będziecie również mogli się przekonać, że choć okryte złą sławą, Nadodrze kryje wiele fascynujących zagadek i sekretów. To wszystko i jeszcze więcej w atmosferze zabawy, rywalizacji i wyścigu po atrakcyjne nagrody.

Gra Miejska odbędzie się w dniu 4 czerwca 2016 r. we Wrocławiu podczas Pikniku Wolontariatu odbywającego się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2016. Start Gry o godz. 12.00 na Wyspie Słodowej we Wrocławiu.

Udział w Grze Miejskiej jest całkowicie bezpłatny. Dla zwycięskich drużyn przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Aby wziąć udział w Grze wystarczy do 31.05.2016 zgłosić 4-6 osobowy zespół na załączonej karcie zgłoszenia.

Kartę zgłoszeniową należy wysłać e-mailem na adresradoslaw.bednarski@rcwip.pl. W temacie wiadomości prosimy napisać: „zgłoszenie udziału w Grze Miejskiej”.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 74 665 11 11, 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wyjątkowa Gra Miejska „Qlinarne Nadodrze” już 4 czerwca we Wrocławiu! została wyłączona