Radość we wrocławskim Zespole Szkół Nr XIV

Podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu w dniu 5 grud­nia 2013 roku o godz. 19.00 w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław im. Jana Kaczmarka przy ul. Karkonoskiej 10 zo­stały roz­strzy­gnięte kon­kursy or­ga­ni­zo­wane przez Regionalne Centrum wspie­ra­nia Inicjatyw Pozarządowych oraz Wrocławskie Centrum Wolontariatu.

Nominowane uczen­nice z Zespołu Szkół Nr 14 pod­czas X edy­cji Konkursu Dolnośląski Wolontariusz Roku 2013 to Maja Omieljaniuk z klasy 3C XIV LO oraz wy­róż­niona Maria Kulak z klasy 3M G 49.

Odbyła się rów­nież I edy­cja Konkursu Dziennikarskiego „Pozytywne Pióro 2013″, gdzie na sce­nie po­ja­wiła się no­mi­no­wana w tej ka­te­go­rii Małgorzata Stopa z klasy 3K G 49.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × jeden =

*