Partnerstwo „Razem dla Wolontariatu”

Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” jest porozumieniem dolnośląskich organizacji i instytucji, którego głównym celem jest promocja i rozwój idei wolontariatu oraz aktywności społecznej na terenie województwa dolnośląskiego. Głównym przedsięwzięciem realizowanym przez Partnerstwo jest organizacja corocznego Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Organizacje wchodzące w skład Partnerstwa:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Stowarzyszenie istnieje od 13 lat i zajmuje się szeroko pojętą animacją społeczności lokalnej, wspieraniem działalności organizacji pozarządowych oraz wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości społecznej. RCWIP jest Liderem Partnerstwa i koordynuje jego pracami. osobami odpowiedzialnymi za działania Partnerstwa z ramienia RCWIP są Radosław Bednarski i Marta Borowiec-Salwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie. Jest to publiczna instytucja pomocy społecznej w Bielawie posiadająca jako jeden z niewielu Ośrodków na Dolnym Śląsku Certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej. Wolontariat działa tu prężnie, a wszystko za sprawą Wojtka Kubasika, który również z ramienia Ośrodka uczestniczy w pracach  Partnerstwa. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie jest jak dotąd jedyną instytucją publiczną w Partnerstwie i jednocześnie jedynym podmiotem mającym siedzibę poza Wrocławiem.

Stowarzyszenie Semper Avanti. Nazwa Stowarzyszenia pochodzi z języka włoskiego i znaczy „Zawsze do przodu”. Taki właśnie cel przyświeca członkom stowarzyszenia. Semper Avanti specjalizuje się w wolontariacie europejskim, czyli EVS. To właśnie dzięki nim uczestnicy Festiwalu mogą poznać wolontariuszy z różnych krajów Europy. Podczas ostatniej edycji prowadzili u nas zajęcia wolontariusze z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Estonii.

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. Na co dzień Fundacja prowadzi Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, gdzie pomaga wielu organizacjom w ich funkcjonowaniu. Osobą reprezentującą Fundację w Partnerstwie jest Iwona Nowińska

Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Głównym zadaniem Fundacji jest prowadzenie działającego od 10 lat Hospicjum dla Dzieci i szeroko pojęta działalność na rzecz rozwoju opieki paliatywnej. Osobą odpowiedzialną za pracę w ramach Partnerstwa jest Agnieszka Smakulska.

Fundacja Aktywny Senior. Głównym celem Fundacji jest propagowanie aktywnego stylu życia wśród seniorów i zachęcanie ich do wszelkiego rodzaju aktywności społecznej, w tym również wolontariatu. W Radzie Partnerstwa z ramienia Fundacji uczestniczą Zofia Raś i Marian (Marek) Ferenc

Wrocławski oddział Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Jest to ogólnopolska organizacja, której celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz promocja wolontariatu i dobroczynności. Z ramienia organizacja w pracach Partnerstwa uczestniczy Juliusz Wnęk.

Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.
Na co dzień organizacja prowadzi liczne działania ukierunkowane na wspieranie edukacyjne i profesjonalizację działalności liderów organizacji pozarządowych, kojarzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej w sferze socjalnej, a także niesienie pomocy humanitarnej, działalność charytatywną oraz wspomaganie osób i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów.
W pracach Partnerstwa z ramienia Stowarzyszenia TRATWA uczestniczą Martyna Sikorska i Wojciech Staniewski.

Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”. Na co dzień Stowarzyszenie prowadzi Wrocławskie Centrum Wolontariatu oraz zajmuje się wolontariatem szkolnym. Od kilku już lat organizuje konkursy o tematyce wolontariatu na najlepszą stronę internetową, fotograficzny i literacki. Osobą odpowiedzialną za pracę w ramach Partnerstwa jest Jacek Bednarek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − 4 =

*