Szkolenie „Erasmus+ – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież”

Wrocławskie Centrum Wolontariatu we Wrocławiu i akredytowana konsultantka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zapraszają na seminarium Erasmus + – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież, które skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych aplikowaniem do programu. W szczególności zachęcamy do udziału młodzież (osoby w wieku 13-30 lat), osoby pracujące z młodzieżą, liderów edukacyjnych, trenerów, opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Spotkanie odbędzie się 10 września br. w godzinach od 10:00 do 15.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wolontariatu przy pl. Św. Macieja 5A we Wrocławiu

 

Cel

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora „Młodzież”, przekazanie wskazówek jak z sukcesem wnioskować o dofinansowanie oraz podzielenie się doświadczeniami i odpowiedź na nurtujące pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty szkolenia i przerw kawowych dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).

 

Rekrutacja

26.08 – 6.09.2016 r.

Formularz rejestracyjny:

https://goo.gl/forms/9GdCo2hvuOd6sS8n2

 

 

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:

dr Marta Materska-Samek

tel. 609 893 139

mail: m.materska.samek@gmail.com

 

Ramowy program spotkania:

10.00-10.15    Rejestracja na spotkanie

10.15-11.00    Wprowadzenie do programu Erasmus+:

11.00-12.00    prezentacja sektora Młodzież

12.00-12.30    przerwa kawowa

12.30-14.00    Warsztaty dot. przygotowania projektu

14.00-14.15    przerwa kawowa

14.15-15.00    Warsztaty dot. przygotowania wniosku

15.00-15.30    Pytania i odpowiedzi, konsultacje