Terminy spotkań

Spotkania informacyjno-promocyjne:

  • 16.10.2019 r. godz. 12.00, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65, Wrocław – dla koordynatorów szkolnych grup wolontariatu
  • 17.10.2019 r. godz. 16.00, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65, Wrocław – dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami
  • 18.10.2019 r. godz. 12.00, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65, Wrocław – dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami
  • 22.10.2019 r. godz. 10.00, Wrocławskie Centrum Wolontariatu, pl. Św. Macieja 5A – dla świetlic środowiskowych

Spotkania warsztatowe

  • 4.11.2019 r. godz. 10.00, Wrocławskie Centrum Wolontariatu, pl. Św. Macieja 5A – dla koordynatorów szkolnych grup wolontariatu
  • 4.11.2019 r. godz. 16.00, Wrocławskie Centrum Wolontariatu, pl. Św. Macieja 5A – dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami
  • 5.11.2019 r. godz. 10.00, Wrocławskie Centrum Wolontariatu, pl. Św. Macieja 5A – dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami
  • 6.11.2019 r. godz. 10.00, biuro Dyrekcji Galerii Dominikańskiej (wejście z parkingu na dachu) – dla wszystkich wystawców