Wolontariat seniorów

Wolontariat seniorów  jest bardzo świeżym pomysłem na gruncie polskim i budzi wiele kontrowersji wśród samych seniorów. Promowanie wolontariatu jako ścieżki do osobistego rozwoju wymagało od naszej organizacji wielu spotkań z potencjalnymi kandydatami na wolontariuszy. Przyczyną tego jest  między innymi to, że pokolenie 50+ doświadczyło przed rokiem 1990 tzw. obowiązkowych  „prac społecznych”  których wspomnienie niestety kładzie się cieniem na idei wolontariatu. Jednak jak pokazują nasze doświadczenia zmiana mentalności jest możliwa. Chcieliśmy też, aby wolontariat zagraniczny pokolenia 50+ był iskrą zapalną i motorem wolontariatu lokalnego. Część osób po wymianie międzynarodowej zaangażowała się w działania wolontariackie na gruncie lokalnym. Niektórzy  z nich angażują się w działania innych stowarzyszeń a część pomaga w naszej organizacji w bieżących zadaniach, promocji różnych akcji, sprzątaniu etc.

Zatem jak wyglądały nasze początki doświadczeń z wolontariatem seniorów? Po wielu spotkaniach rekrutacyjnych została wyłoniona grupa potencjalnych chętnych. Rozpoczął się intensywny kurs języka angielskiego, jako że jest on  językiem roboczym wszystkich projektów . Zaskakujące było  dla nas niezwykłe zaangażowanie seniorów w naukę jak również ich postępy . Z całą stanowczością obalamy mit, że nie jest możliwe nauczenie się języka obcego w późniejszym wieku. Kurs opierał się na metodzie aktywnej komunikacji i część seniorów, która opanowała język obcy na poziomie komunikatywnym wyjeżdżała za granicę i była zdolna do porozumiewania się z  osobami z organizacji goszczącej.

Oprócz tego w przygotowaniach istotne było pokonanie lęku przed wyjazdem na długi, czterotygodniowy wyjazd za granicę: seniorzy mieli  spotkania międzykulturowe np. z rodowitą młodą Litwinką, ze specjalistą od kultury tureckiej ( który przeprowadził również mini kurs z zakresu podstawowych zwrotów w języku tureckim) oraz  z  wolontariuszami goszczonymi przez nas w ramach projektów. Ważny w przełamaniu lęków i stereotypów kulturowych był również cykl spotkań z organizacją goszczącą na skype, gdzie przez kamerę mogli się wszyscy zobaczyć , zadać pytania i rozwiać  dręczące ich wątpliwości. Wolontariusze  przeszli również kilka szkoleń informatycznych z zakresu obsługi komunikatorów internetowych, aby usprawnić nasze kontakty z nimi, kiedy będą za granicą.

W ramach projektu wolontariatu seniorów Stowarzyszenie „Nowa Rodzina” wymienia po 5 wolontariuszy z trzema krajami: Litwa, Francją i Turcją. Zadaniem wolontariuszy jest wspieranie i praca z młodymi ludźmi, ze środowisk nieuprzywilejowanych.

Bardzo istotną korzyścią płynącą z wolontariatu był wzrost poczucia wartości i pewności siebie u seniorów  oraz satysfakcji płynącej z wykonywanych zadań podczas trwania wymiany: jeden z wolontariuszy prowadził w Turcji kurs tańców latynoamerykańskich,  inna wolontariuszka  uczyła młode osoby robić kwiaty z liści a we Francji panie prezentowały dania kuchni polskiej,  wspólnie z innymi je  przygotowując.

Dla  seniorów biorących udział w projekcie niezwykle ważne było doświadczenie międzynarodowości i międzypokoleniowości, wspólne działania z młodymi  na rzecz społeczności lokalnej  pobudzały ich do twórczego myślenia, nowych pomysłów etc.  Przyjazd z wymiany owocował większym entuzjazmem i zapałem do nauki języków obcych, spowodował zainteresowanie innymi formami wymiany np. warsztatami.

Wszyscy uczestnicy zaangażowali się intensywnie w pomoc w obsłudze naszych zagranicznych gości, organizowanie i uatrakcyjnianie ich pobytu, codzienne im  towarzyszenie i oczywiście w ten sposób nieustanną naturalną naukę języka obcego. Spotkania te były dla nich źródłem ogromnej satysfakcji. Przede wszystkim istotne były więzi , które nasi seniorzy utrzymują z wolontariuszami z zagranicy do dziś, teraz np. przez kontakt e-mailowe. Dzięki przyjaźniom międzynarodowe seniorzy pokonywali własne uprzedzenia i bariery a to owocowało widocznymi dla nas zmianami w ich osobowości, stawali się bardziej otwarci na świat i współpracę. Przez wymianę międzynarodową doświadczyli nowego wymiaru w swoim życiu i teraz bardziej angażują się  w wolontariat , przekonując się  że jest on atrakcyjnym sposobem  przeżywania jesieni życia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − osiem =

*