Wolontariat w szkole „My dla Świata”

O co chodzi?

Zwykle temat wolontariatu koncentruje uwagę na potrzebach, które w ten sposób można (by) próbować zaspokajać.

Program „My dla świata” „odwraca kota ogonem”. Wolontariusze nie są w nim narzędziem do rozwiązywania problemów społecznych, ale są podmiotami, które angażując się w działania pomocowe doświadczają wielu korzystnych zmian w swoim życiu.

Jest to zatem program wychowawczy nakierowany na rozwój uczestników, zaś świadczenie pomocy jest doskonałą okazją do (bardzo) barwnego i pasjonującego rozwijania różnorodnych zainteresowań, umiejętności i zdolności.

Wolontariat – naiwność czy heroizm?

Chyba każdy z nas lubi mieć poczucie, że zrobił coś wartościowego… że choćby dla jednej malutkiej istotki jest kimś ważnym…

Pomaganie zaspokaja to i wiele innych pragnień. Wolontariusze często zastanawiają się, kto więcej korzysta: przyjmujący pomoc, czy pomagający?

Osoby bardzo zaangażowane mówią o wielu korzyściach czerpanych z pomagania innym. Ci, którzy udzielają się „na pół gwizdka” szybko się zniechęcają.

Ach, ta dzisiejsza młodzież… – czy na pewno?

Ku zaskoczeniu dorosłych, w wolontariat najchętniej angażuje się młodzież szkolna, zwłaszcza w wieku gimnazjalnym! Niektórych pewnie kusi punkt rekrutacyjny, ale wielu (z nich) nawet nie jest świadomych tej korzyści.

Być może w ten sposób poszukują dla siebie miejsca w świecie, własnej tożsamości, weryfikują swą zaradność lub samodzielność…

I to nie tylko prymusi, którzy działają w samorządach, uczestniczą we wszystkich olimpiadach, reprezentują szkołę w turniejach i konkursach. Również ci z ostatnich ławek, odnoszący mniej sukcesów edukacyjnych, którym trudno jest konstruktywnie „zaistnieć” na forum klasy(, z którymi trudniej nauczycielom nawiązać współpracę)… Oni zwykle czerpią najwięcej!

Założenia programu

Program „My dla świata” polega na tworzeniu szkolnych grup wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnej.

Działania podejmowane przez wolontariuszy są zależne od potrzeb środowiskowych, potencjału zaangażowanej młodzieży oraz ich indywidualnych preferencji.

Wolontariuszami opiekuje się koordynator z grona pedagogicznego wspierany przez zespół biura programu.

Co konkretnie daje wolontariat w szkole?

Wolontariuszom:

 • Uwrażliwia na drugiego człowieka.
 • Wzmacnia w nich poczucie własnej wartości.
 • Uczy praktycznego wykorzystania wiedzy.
 • Rozwija umiejętności społeczne.
 • Kształci zaradność, odpowiedzialność i samodzielność.
 • Stwarza alternatywę dla outsiderów.

Szkole:

 • Pozwala poszerzyć ofertę zajęć w szkole.
 • Daje skuteczne narzędzia wychowawcze.
 • Ułatwia współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi.
 • Rozbudowuje potencjał i kanały promocyjne szkoły.
 • Pomaga uczniom polubić nauczycieli i szkołę.
 • Szkoły uczestniczące w programie „My dla świata” eksponowane będą na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Korzyści z programu „My dla świata”

Uczestnikom programu „My dla świata” oferujemy:

 • opracowane rozwiązania formalne zgodne z obowiązującym prawem,
 • szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów,
 • wymianę pomysłów i doświadczeń,
 • promocję działań wolontariuszy,
 • materiały promocyjne,
 • pomoc organizacyjną,
 • uczestnictwo w uroczystościach i konkursach związanych z wolontariatem.

Jak włączyć się do programu?

Warunki uczestnictwa w programie:

 1. W gronie pedagogicznym należy znaleźć osobę, która chciałaby podjąć się roli koordynatora wolontariuszy
 2. Dyrektor szkoły pisemnie wyraża akceptację w formie formularza zgłoszeniowego i wysyła go pocztą na podany niżej adres.

Dalsze wyzwania będziemy pokonywać wspólnie!!!

Kontakt

Biuro programu „My dla świata” Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!”

pl. Św. Macieja 5A 50-244 Wrocław

Tel. 695 599 468

http://www.wolontariusz.org

e-mail: biuro@wolontariusz.org

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PAŃSTWA PYTANIA!