Dolnośląski Wolontariusz Powiatowy

Już wkrótce kończy się ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej – Rok 2011- Europejskim Rokiem Wolontariatu, misją którego jest propagowanie aktywności obywatelskiej na rzecz osób i organizacji potrzebujących pomocy i wsparcia. Do promowania tej formy działalności społecznej włączyło się też środowisko dziennikarskie na Dolnym Śląsku.

Od 3 miesięcy realizowany jest projekt pod hasłem „Aktywni Obywatele, promocja inicjatyw obywatelskich i wolontariatu – Dolnośląska Agencja Informacyjna” Na Dolnym Śląsku w społecznościach lokalnych istnieje wieloletnia, bogata tradycja pracy społecznej. W różnych organizacjach pozarządowych i wolontariackich działa tu ponad 40 tys. osób, w różnym wieku, niosąc pomoc bliźnim będącym w potrzebie.

Zorganizowany przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Prasy Regionalnej WRO-EURO , konkurs pod hasłem „Dolnośląski Wolontariusz Powiatowy” ma na celu wyłonienie i wyróżnienie najbardziej aktywnych mieszkańców w każdym z powiatów Dolnego Śląska, którzy w sposób wyjątkowy przyczynili się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu.
Poniżej główne założenia konkursu, który rozpoczął się  1 listopada br. i będzie trwał do 10 grudnia 2011 r.  Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25.11.2011 r.
Laureaci Konkursu wybierani będą przez Komisję Konkursową, powoływaną przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Prasy Regionalnej WRO-EURO.

Uczestnikami konkursu mogą być kobiety i mężczyźni w każdym wieku, którzy:
* działają w zakresie wolontariatu,
* prowadzą działalność o charakterze społecznym w swoich środowiskach lokalnych na Dolnym Śląsku,
* są liderami w swoich środowiskach, ale nie muszą funkcjonować w sformalizowanej organizacji czy działać jedynie na rzecz kobiet i mężczyzn,
* swoim działaniem promują otwartość i tolerancję,
* inspirują i angażują do działania innych,
* ich działania są innowacyjne i mogą być powtórzone w innych środowiskach.

Komisja weźmie pod uwagę działania prowadzone w ciągu ostatnich 3 lat. Nominacje
może nadesłać każdy, zarówno organizacje jak i osoby indywidualne. Pod uwagę będą
brane tylko zgłoszenia przysłane na właściwie wypełnionym formularzu wraz z opisem
kandydatki/kandydata i krótkim uzasadnieniem wyboru. Formularz wraz z Regulaminem jest dostępny na stronie www.dai.wroclaw.pl . Zgłoszenia należy przesłać na
adres: SD RP ul. Podwale 62, 50-010 Wrocław lub mailem na adres: psfosinski@wp.pl
Po rozstrzygnięciu nagrody zostaną wręczane podczas uroczystej Gali a wykaz laureatów zostanie opublikowany na stronie www.dai.wroclaw.pl

Jerzy Marek

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy (plik pdf)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.