Wspomnienia z Open Space uczniów SP nr 8 w Świdnicy

W piątek, 25 października, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy: Kacper Sowa (kl. V a), Sandra Suchojad, Sylwia Borkowska, Piotr Kończewski (kl. V b), Patryk Frankowski, Zuzanna Czernicka, Julia Chruścik (kl. V c), Łucja Bańkowska, Marcin Markowski, Tomasz Sołtys (kl. VI a), Paulina Lenkiewicz, Dominika Pacek (kl. VI b) wzięli udział w konferencji „Moda na wolontariat? Perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu lokalnego”. W czasie spotkania szkolni wolontariusze, pracując w grupach, dzielili się z innymi uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami z zakresu wolontariatu. Opowiadali o cyklicznych zbiórkach zniczy i pieniędzy na akcję „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, o wyjściach na cmentarz i porządkowaniu pamiątkowych obelisków w ramach współpracy z „Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich” oraz o obchodzonym w naszej szkole rokrocznie Tygodniu Wolontariatu, w czasie którego starsze dzieci aktywnie dyżurują na przerwach, a także pomagają młodszym w odrabianiu zadań domowych i w nauce. Konferencja ta była również znakomitą okazją do poznania przez dzieci nowych form i metod aktywności wolontariusza. Uczniowie z zainteresowaniem brali udział w rozmowach dotyczących onoterepii, wolontariatu w hospicjach oraz wolontariatu w rodzinnych domach dziecka i domach dziennego pobytu.

Pierwszy raz uczestniczyłem w konferencji. Na początku myślałem, że będzie nudno, lecz było zupełnie inaczej. Najpierw pan Jacek Bednarek-organizator konferencji-przedstawił wszystkich najważniejszych uczestników, potem chętni uczestnicy mogli przedstawić swoje pomysły dotyczące wolontariatu, po czym zapisywać je na kartkach i przyczepiać na tablicy. Na środek sali wyszli też uczniowie z naszej szkoły: Marcin Markowski, Tomek Sołtys i Kacper Sowa. Mówili o akcji ,,Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Odbyło się też głosowanie na najlepsze pomysły. Po głosowaniu zrobiono przerwę, podczas której można było zjeść ciastko i napić się soku. Potem ogłoszono wyniki głosowania i utworzono grupy. Każdy zespół miał wyznaczony temat. Ja i Patryk z klasy Vc dołączyliśmy do grupy omawiającej pomoc niepełnosprawnym i domom dziecka. Kolejny temat omawiany w naszej grupie dotyczył akcji, o której opowiadali uczniowie naszej szkoły. Podobało mi się, że każdy uczestnik mógł swobodnie zmieniać grupy. Po zakończeniu pracy w zespołach można było zjeść ciepły posiłek: bigos lub leczo oraz przepyszną bułkę. Na zakończenie konferencji odbyło się pożegnanie, podczas którego każda szkoła dostała kopie naszych postanowień układanych w zespołach. Konferencja podobała mi się, osoba, która ją zaplanowała, bardzo dobrze zagospodarowała czas. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, a omawiane tematy były bardzo interesujące. Piotr Korczewski, kl. V b

5.10.2013 r. uczniowie piątych i szóstych klas naszej szkoły uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Dolnośląskie Centrum Wolontariatu pod nazwą „Moda na wolontariat?”. Spotkanie to odbyło się w dużej sali sportowej. Brali w nim udział uczniowie świdnickich szkół oraz przedstawiciele jednostek samorządowych naszego. Dobór tak zróżnicowanej grupy uczestników miał na celu wsparcie dzieci i młodzieży przez lokalne władze w zakresie wolontariatu. Wchodząc na salę, każdy mógł zapoznać się z wywieszonymi hasłami związanymi z tematem konferencji. Brzmiały one następująco: „Żyj z fantazją”, „Zostaw po sobie ślad”, „Bądź dla innych”, „Pomóż”, „Warto pomagać”, „Przyjdź”, „Czekamy na ciebie”. Są one bardzo wymowne i pomagają zrozumieć to, czym jest wolontariat. Kolejnym etapem spotkania była przeprowadzona wśród uczestników burza mózgów, w czasie której każdy mógł podać propozycję tematów do dyskusji. Stanowiły one jednocześnie propozycję przedmiotu działalności wolontariuszy w naszym mieście i okolicy. W wyniku przeprowadzonego głosowania do dalszej, bardziej szczegółowej pracy, wybrano między innymi: akcję „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, wspieranie zbiórki krwi przeprowadzanej przez stację krwiodawstwa, zbiórkę okularów dla potrzebujących dzieci z wadą wzroku. Następnie uczniowie w mniejszych grupach pracowali nad poszczególnymi zagadnieniami. Ja przedstawię zakres naszych pomysłów dotyczących jednego z nich. Jak zorganizować akcję zbiórki krwi wśród mieszkańców Świdnicy, aby była ona najbardziej efektywna? Zaproponowaliśmy formę koncertu charytatywnego z udziałem jednej gwiazdy oraz wielu utalentowanych młodych piosenkarzy z naszego miasta. Artyści, aby dać przykład innym, oddawaliby swoją krew w autobusowym laboratorium. Taka postawa zachęciłaby pozostałych do podobnego działania. Całą akcję nazwalibyśmy Wampiriadą. Nagrodą za cenny dar byłoby 7 tabliczek czekolady oraz zabawna maska lub znaczek wampirka. W czasie trwania warsztatów głos zabrała wicestarosta pani Alicja Synowska. Wskazała ona obszar działania dla wolontariuszy na terenie naszego powiatu. Są nimi: pomoc ludziom chorym i samotnym w czasie pobytu w szpitalu oraz w domach po opuszczeniu zakładu leczniczego, praca w domach opieki społecznej, w stowarzyszeniach. Konferencja zakończyła się rozdaniem katalogu z opracowanymi propozycjami działań dla wolontariuszy. Julia Chruścik, kl. V c

Nasza szkoła na bieżąco bierze udział w akcjach związanych z wolontariatem. W związku z tym 25 października, w piątek, przedstawiciele szkoły wybrali się na konferencję ,,Moda na wolontariat?”. Konferencję prowadził pan Jacek Bednarek. Krótkim przywitaniem przedstawił wszystkich honorowych gości i temat spotkania. Zgłaszaliśmy zagadnienia do dyskusji. Między innymi były to pomysły, które realizujemy od dawna, takie jak sprzątanie cmentarzy. Następnie głosowaliśmy na najlepsze pomysły. Moim zdaniem najlepszym z nich była pomoc rodzinom zastępczym w wychowaniu i utrzymaniu adoptowanych dzieci. Potem w różnych grupach dyskutowaliśmy na temat danej propozycji dotyczącej wolontariatu. Głównie rozmawialiśmy o rekomendacjach, czyli postanowieniach na przyszłość. Mieliśmy szansę wypowiedzieć się na dany temat i w ten sposób poczuliśmy się ważni na tej konferencji. Skosztowaliśmy też wybornego bigosu i tak zakończyliśmy dyskusję. Bardzo podobało mi się to spotkanie, zwłaszcza, że miałam coś do powiedzenia i zaproponowania. Chciałbym coraz częściej uczęszczać na takie zebrania młodych wolontariuszy. Sandra Suchojad, kl. V b

25 października o godzinie 10.00 rozpoczęła się konferencja „Moda na wolontariat?”. Gdy przyszliśmy na miejsce, poczęstowano nas sokiem i słodkimi pysznościami. Pan Jacek Bednarek – organizator, zapoznał nas z programem konferencji. Zajęcia rozpoczęły się od warsztatów, które miały za zadanie przygotowanie młodzieży do udziału w konferencji prowadzonej metodą open space, która angażuje wszystkich w bezpośredni dialog i prowadzi do wniosków. Uczestnicy zajmowali się tylko najważniejszymi, według nich, zagadnieniami związanymi z wolontariatem.. Kiedy wybrano najciekawsze tematy, rozpoczęto pracę w grupach. Wraz z moją koleżanką Julką poszłyśmy na „Wampiriadę”. Celem „Wampiriady” jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży. W trakcie warsztatów uzyskałyśmy informacje nie tylko na temat całej akcji, ale również mogłyśmy przekazać swoje propozycje organizacji akcji. Razem z naszą grupą wymyśliliśmy, że na zakończenie zbiórki krwi można by zorganizować koncert. Warsztaty uzmysłowiły mi, że oddając krew, ratujemy życie drugiemu człowiekowi. Łatwo i bezboleśnie, nie oczekując na nagrodę. Na zakończenie konferencji przedstawiono pomysł o utworzeniu powiatowego centrum wolontariatu, co spotkało się z aprobatą wszystkich uczestników spotkania. Myślę, że wolontariuszami możemy być wszyscy pod warunkiem, że to, co mamy najcenniejszego, czyli nasz czas i dobre chęci, będziemy chcieli ofiarować innym. Pomysłów na wolontariat jest wiele, co pokazała konferencja. Rozejrzyjcie się wokół, na pewno znajdziecie ciekawe zadania i wyzwania do zrealizowania w ramach wolontariatu. Zuzanna Czernicka, kl. V c

Spotkanie rozpoczął organizator, pan Jacek Bednarek, krótkim, lecz ważnym i interesującym przemówieniem. Na drugim planie można było ujrzeć hasła takie jak: „Żyj z fantazją”, „Zostaw po sobie ślad”, „Bądź dla innych”, „Przyjdź! Czekamy na Ciebie”. Główne hasło brzmiało: „Moda na wolontariat?”. Konferencja stanowiła ciekawy program polegający na spotykaniu się w małych grupach i dyskutowaniu na wybrane tematy. Każdy z uczestników spotkania, mógł podać temat, który jego zdaniem, powinien zostać przedyskutowany. Podaliśmy trzy: sprzątanie cmentarzy, grobów i pomników (ja), zbiórka pieniędzy na akcję „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” (Marcin Markowski), pomoc młodszym dzieciom w nauce i zadaniach domowych (Kacper Sowa). Dyskusje zostały podzielone na dwie tury. W pierwszej, wraz z Marcinem i Kacprem, udaliśmy się na dyskusję o hospicjum i paczkach dla dzieci z domu dziecka. Naszą uwagę przykuła liczba głosów oraz ciekawy rysunek serca ze skrzydłami i flakonikiem wypełnionym sercami. Jak później się okazało, nasza grupa składała się z trzech uczniów szkół podstawowych ze Świdnicy i kilkunastu licealistów ze Świebodzic. Licealiści prowadzili z nami ożywiony dialog. My również zapunktowaliśmy, pokazując, że młodsza młodzież nie siedzi całymi dniami wpatrzona w ekran komputera lub telewizora, tylko sumiennie się uczy i rozwija swoje zainteresowania. W drugiej turze omawialiśmy mój temat, czyli sprzątanie cmentarzy. Ucieszyłem się niezmiernie, gdy z początku nieśmiali, uczniowie Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej spytali mnie, co by się stało, gdyby zebrali grupę uczniów i zechcieli posprzątać z nami cmentarz. Byłem w swoim żywiole, opowiadając o poległych żołnierzach, 123 latach nieistniejącej Polski oraz o patriotycznym obowiązku złożenia hołdu tym, dzięki którym żyjemy w wolnym, niepodległym kraju. Ale nic, absolutnie nic, nie może równać się z tym, co usłyszałem na koniec od jednej ze współorganizatorek. Uścisnęła mi dłoń, a naszej opiekunce pogratulowała, że ma tak zdolnego ucznia. Myślałem, że zaraz zemdleję… Jeśli uważasz, że ten tekst jest za długi, uwierz mi na słowo, że tego wydarzenia, nie da się krócej opisać. Tomek Sołtys, kl. VI a

Była to dość nietypowa konferencja, ponieważ angażowała wszystkich do dyskusji. Mnie najbardziej zaciekawiła prezentacja pana Krzysztofa Słupskiego, który opowiadał o Polskim Stowarzyszeniu Hodowców Osłów na Rzecz Rozwoju Hodowli i Onoterapii. Ta konferencja była bardzo ciekawa i myślę, że na długo pozostanie w mojej pamięci. Dzięki niej dowiedziałam się bardzo ważnej rzeczy, mianowicie, że każdy może zostać wolontariuszem, tylko musi tego pragnąć całym sercem.

Paulina Lenkiewicz, kl. VI b

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 − 10 =

*