Zaproszenie na Open Space

Szanowni Państwo,

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zapraszają przedstawicieli społeczności szkół wrocławskich na konferencję Open Space pt. „Moda na wolontariat? – perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu młodzieżowego we Wrocławiu”, która odbędzie się w ramach Wrocławskich Targów Wolontariatu w dniu 21 października 2016 r. w godz. 11.00 – 14.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu przy ul. Reja 3.

Aktualne zmiany w systemie oświaty, rozwijające się inicjatywy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, a przede wszystkim nieustanne zainteresowanie młodzieży działalnością wolontariacką stwarzają szerokie perspektywy do działań społecznych, ale i szereg wyzwań oraz trudności w tym obszarze. Efektywne wykorzystanie potencjału młodych oraz ich skuteczny rozwój na drodze aktywności wolontariackiej są uzależnione od wzajemnej współpracy i zaangażowania wszystkich grup uczestniczących w tym procesie.

Szansę taką daje formuła Open Space odchodząca od standardowej konwencji wystąpień konferencyjnych na rzecz luźnych spotkań, dyskusji i debat w równoległych podgrupach wokół zagadnień wcześniej zgłoszonych przez samych uczestników. Open Space pozwala na aktywny udział wszystkich uczestników konferencji. To od nich i ich aktywności zależą jej rezultaty. Brak narzuconego programu, możliwość zgłaszania własnych propozycji i swobodny udział w podgrupach dają możliwość osobistego zaangażowania w interesujące ich tematy. Jest to zatem doskonała okazja do wypracowania i podjęcia określonych inicjatyw społecznych, czy zmierzenia się z pojawiającym się problemem, czy pokonania napotykanych trudności.

Pełne wykorzystanie możliwości Open Space jest uwarunkowane zapewnieniem możliwie zróżnicowanego grona uczestników. Zatem zapraszamy różnorodnych przedstawicieli społeczności szkolnej, w tym: dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, koordynatorów wolontariatu, rodziców, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim młodzież zainteresowaną wolontariatem. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem w terminie do dnia 19.10.2016 r.

Zgłoszeni zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji w dniu 20.10.2016 r. na e-maila wpisanego w formularzu zgłoszeniowym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do udziału w konferencji zakwalifikowani będą uczestnicy reprezentujący możliwie zróżnicowane grupy środowiskowe. Młodych pragnących się przygotować do uczestnictwa w Open Space zapraszamy na warsztaty o godz. 10.00.

Wszystkich zainteresowanych wolontariatem zachęcamy do licznego odwiedzania towarzyszących konferencji Wrocławskich Targów Wolontariatu odbywających się do godz. 17.00. Wolontariat szkolny może uczestniczyć w nich w dwojaki sposób: poprzez odwiedzanie ofertodawców oraz przez przygotowanie własnego (lub wspólnego z innymi) stoiska promującego działania wolontariuszy.

Mamy nadzieję na liczne i efektywne Państwa uczestnictwo w tych wydarzeniach!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.