Akademia Animatorów Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na kolejne spotkanie z cyklu Akademii Animatorów Wolontariatu poświęcone Certyfikatowi WOLONTARIAT O.K. Podczas spotkania zaprezentujemy:

– założenia i koncepcję Certyfikatu WOLONTARIAT O.K.

– Certyfikat WOLONTARIAT O.K. dla wolontariuszy

– Certyfikat WOLONTARIAT O.K. dla koordynatorów

– Certyfikat WOLONTARIAT O.K. dla szkół

Spotkanie zakończy dyskusja na temat zaprezentowanych propozycji.

Spotkanie odbędzie się w dn. 22 marca (piątek) 2019 r. o godz. 9.15 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 20 marca 2019 r. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Animatorów Wolontariatu została wyłączona

Pierwsi laureaci Certyfikatu WOLONTARIAT O.K.

Bardzo miło nam poinformować, że 2 pierwszych wolontariuszy: Weronika Grzybowska i Kacper Czapiga ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Wrocławiu uzyskało za rok 2018 Certyfikat WOLONTARIAT O.K. Laureatom serdecznie gratulujemy kompetentnego zaangażowania na rzecz innych!!! Certyfikaty zostaną im wręczone podczas uroczystości szkolnych w dniu 21 grudnia 2018 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pierwsi laureaci Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. została wyłączona

Akademia Animatorów Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na kolejne spotkanie z cyklu Akademii Animatorów Wolontariatu. Tym razem nasze spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy i dotyczyć będzie następujących zagadnień:

– formalno-prawne aspekty wolontariatu

– organizacja wolontariatu szkolnego

– dostosowanie statutu placówki do przepisów dotyczących wolontariatu

– dobre praktyki we współpracy z wolontariuszami

Spotkanie odbędzie się w dn. 17 grudnia (poniedziałek) 2018 r. o godz. 9.15 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 14 grudnia 2018 r. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Animatorów Wolontariatu została wyłączona

Konferencja „MY DLA ŚWIATA”

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na konferencję związaną z realizacją programu wolontariatu w szkołach „My dla świata”. Program konferencji obejmuje następujący zakres tematyczny:

– zmiany prawne w obszarze wolontariatu

– organizacja wolontariatu szkolnego

– Akademia Animatorów Wolontariatu

– Wrocławskie Targi Wolontariatu 2018

Spotkanie odbędzie się w dn. 28 września (piątek) 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 26 września 2018 r. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Konferencja „MY DLA ŚWIATA” została wyłączona

Akademia Animatorów Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na kolejne spotkanie z cyklu Akademii Animatorów Wolontariatu. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli poznać możliwości dostępne w ramach Mikrograntów Młodzieżowych, w tym:

– ideę Mikrograntów Młodzieżowych, sprawy formalne

– procedury wnioskowania i rozliczeń

– przygotowanie projektów młodzieżowych

Spotkanie odbędzie się w dn. 17 kwietnia (wtorek) 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 16 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Animatorów Wolontariatu została wyłączona

Lista kandydatów do Certyfikatu WOLONTARIAT O.K.

Bardzo miło nam ogłosić, że w roku 2018 dwóch kandydatów zgłosiło chęć ubiegania się o Certyfikat WOLONTARIAT O.K. Są to:

1. Weronika Grzybowska ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Wrocławiu – audytor: Kamila Krzyżoś-Jesierska (kontakt: kkjezierska@wp.pl)
2. Kacper Czapiga ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Wrocławiu – audytor: Kamila Krzyżoś-Jesierska (kontakt: kkjezierska@wp.pl)

Kandydatom życzymy powodzenia w staraniach o certyfikat oraz dużo satysfakcji z podejmowanych działań!!!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Lista kandydatów do Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. została wyłączona

Aktualni audytorzy Certyfikatu WOLONTARIAT O.K.

Serdecznie zapraszamy kandydatów do Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. do przysyłania swych zgłoszeń do dnia 20.03.2018 r. Na początek wolontariusze mogą wybrać jednego z dwójki audytorów Wrocławskiego Centrum Wolontariatu:

lp imię i nazwisko audytora Miejsce pracy/działalności kontakt
1 Kamila Krzyżoś-Jezierska Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu, ul. Zachodnia 2 kkjezierska@wp.pl
2 Jacek Bednarek Wrocławskie Centrum Wolontariatu biuro@wolontariusz.org

Mogą również przysłać zgłoszenie bez wskazania audytora. W przypadku dużego zainteresowania będą powoływani kolejni audytorzy.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Aktualni audytorzy Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. została wyłączona

Akademia Animatorów Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na pierwsze spotkanie z cyklu Akademii Animatorów Wolontariatu. W ramach Akademii będziemy podnosić kwalifikację osób współpracujących z wolontariuszami w szkołach poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń oraz wspólne wypracowanie nowych rozwiązań.

Program najbliższego spotkania obejmuje następujący zakres tematyczny:

– formalno-prawne aspekty wolontariatu

– organizacja wolontariatu szkolnego

– certyfikacja działań wolontariuszy

– dobre praktyki we współpracy z wolontariuszami

Spotkanie odbędzie się w dn. 15 marca 2018 r. o godz. 9.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adresbiuro@wolontariusz.org do dn. 13 marca 2018 r. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Animatorów Wolontariatu została wyłączona

Certyfikat WOLONTARIAT O.K.

Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza wolontariuszy działających na terenie Wrocławia do podjęcia starań o uzyskanie Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. Certyfikat ten będzie prestiżową formą potwierdzenia wysokiej jakości działań wolontariusza. Przyznany zostanie wolontariuszom, którzy w 2018 roku:

– podejmowali min. 3 rodzaje aktywności wolontariackiej w tym min. 1 aktywność stałą (min. 1 raz w miesiącu)

– działali zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarze wolontariatu

– byli kompetentni, uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących ich do podejmowanej działalności

– angażowali się w życie wolontariatu szkolnego (np. zaangażowanie na rzecz grupy wolontariuszy, udział w wydarzeniach np. Wrocławski Piknik Wolontariatu, Wrocławskie Targi Wolontariatu, Dolnośląski Festiwal Wolontariatu, itp.)

– sumiennie i odpowiedzialnie wywiązywali się z powierzonych im obowiązków

– byli otwarci i wrażliwi na potrzeby otoczenia

– wyróżniali się zaangażowaniem i byli wzorem dla innych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są mailowo (przez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego) do dnia 20 marca 2018 r. Następnie działalność wolontariacka kandydatów przez okres roku będzie weryfikowana według zasad opisanych w Regulaminie Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. 2018.

Wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez Wrocławskie Centrum Wolontariatu związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza na początku grudnia 2018 r. Laureatom, którzy się szczególnie wyróżniali zostaną przyznane nagrody przygotowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami.

 

Materiały:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Certyfikat WOLONTARIAT O.K. została wyłączona

Nabór audytorów Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K.

Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza opiekunów i koordynatorów wolontariatu w szkołach, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych i innych jednostkach do zgłaszania swych kandydatur do pełnienia w roku 2018 roli audytora Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K.

Osoby powołane do funkcji audytora będą sprawować pieczę nad jakością działań grupy wolontariuszy kandydujących do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K. Lista wolontariuszy podlegających audytorowi zostanie ustalona we współpracy z organizatorami.

Do zadań audytora należeć będzie:

  1. poinformowanie kandydatów o wymaganiach i procedurach Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. w roku 2018
  2. przyjmowanie od wolontariuszy kontaktów do ich opiekunów w poszczególnych miejscach pełnienia działań wolontariackich
  3. informowanie opiekunów wolontariuszy w poszczególnych miejscach zaangażowania o uczestnictwie kandydatów w procesie certyfikacji, stosowanych kryteriach oraz sposobach zgłaszania zastrzeżeń
  4. zbieranie i weryfikowanie zastrzeżeń opiekunów wolontariuszy w poszczególnych miejscach zaangażowania
  5. w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielenie wolontariuszom odpowiednich informacji lub wsparcia
  6. współpraca z Wrocławskim Centrum Wolontariatu
  7. podjęcie decyzji o przyznaniu kandydatowi Certyfikatu Wolontariat O.K.
  8. w razie rezygnacji z pełnienia funkcji przed końcem roku 2018 przekazanie organizatorom wszelkich zgromadzonych informacji dotyczących podlegających mu kandydatów

Audytorzy otrzymają od organizatorów niezbędne materiały, w tym wzory maili informacyjnych, a w razie potrzeby wsparcie organizacyjne i informacyjne.

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.wolontariusz.org do dnia 8 marca 2018 r.

Harmonogram prac:

– 8 marca 2018 r. – termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na audytorów

– 9 marca 2018 r. – powołanie audytorów, przekazanie materiałów i opublikowanie listy na stronie internetowej www.wolontariusz.org

– 20 marca 2018 r. – termin zgłaszania kandydatów do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K.

– 20 -26 marca 2018 r. – ustalenie list kandydatów do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K. przydzielonych poszczególnym audytorom

– 26 marca 2018 r. – opublikowanie list kandydatów wraz z przydzielonymi im audytorami na stronie www.wolontariusz,org

– 27 – 31 marca 2018 r. – informowanie kandydatów o wymaganiach i procedurach Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. w roku 2018

– 31 marca 2018 r. – 22 listopada 2018 r. – weryfikowanie jakości działań wolontariuszy

– 23 listopada 2018 r. – termin przekazania Wrocławskiemu Centrum Wolontariatu list wolontariuszy zakwalifikowanych do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K.

– początek grudnia 2018 r. – wręczenie laureatom Certyfikatów Wolontariat O.K.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nabór audytorów Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. została wyłączona