Spotkajmy się na Dolnośląskim Forum Wolontariatu 2016! Zgłoś się!

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” serdecznie zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Forum Wolontariatu podsumowującym szóstą edycję „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 8-10 grudnia 2016 r.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu to trzydniowe spotkanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizatorów wolontariatu oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką wolontariatu i aktywności społecznej. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i integracyjnym takich jak: wizyty studyjne, Dolnośląska Gala Wolontariatu, akcje wolontariackie, fora dyskusyjne itp.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wolontariuszy, a także związanych z wolontariatem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapraszamy również przedstawicieli firm, w których funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, a także wszystkich chętnych zainteresowanych szeroko pojętą tematyką wolontariatu i aktywności obywatelskiej.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu odbędzie się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. Część konferencyjna Forum wraz z Galą Wolontariatu odbędzie się we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1. Uczestnicy zakwalifikowani na Forum nie muszą uczestniczyć w całym przedsięwzięciu. Dopuszczalne jest uczestnictwo tylko w wybranych przez siebie modułach. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum po 2 grudnia 2016 lub nieusprawiedliwionej wypadkiem losowym nieobecności na Forum będziemy zmuszeni domagać się od zgłoszonego a zakwalifikowanego uczestnika, zwrotu kosztów uczestnictwa. Prosimy o zrozumienie w tym względzie i o odpowiedzialne typowanie uczestników.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek oraz ciepłe posiłki podczas zajęć. Uczestnikom spoza Wrocławia organizatorzy organizują nocleg podczas Forum, jednak nie pokrywają kosztów związanych z zakwaterowaniem. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają również koszty związane z dojazdem do Wrocławia oraz poruszaniem się po mieście w trakcie trwania Forum.

Aby zgłosić swój udział w Dolnośląskim Forum Wolontariatu, należy wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Termin wypełniania formularzy upływa 23 listopada 2016 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zostaną o tym powiadomione e-mailowo oraz telefonicznie do dnia 1 grudnia 2016 r.

Szczegółowy harmonogram Dolnośląskiego Forum Wolontariatu oraz regulamin uczestnictwa dostępny w załączeniu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Spotkajmy się na Dolnośląskim Forum Wolontariatu 2016! Zgłoś się! została wyłączona

Zaproszenie na Open Space

Szanowni Państwo,

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zapraszają przedstawicieli społeczności szkół wrocławskich na konferencję Open Space pt. „Moda na wolontariat? – perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu młodzieżowego we Wrocławiu”, która odbędzie się w ramach Wrocławskich Targów Wolontariatu w dniu 21 października 2016 r. w godz. 11.00 – 14.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu przy ul. Reja 3.

Aktualne zmiany w systemie oświaty, rozwijające się inicjatywy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, a przede wszystkim nieustanne zainteresowanie młodzieży działalnością wolontariacką stwarzają szerokie perspektywy do działań społecznych, ale i szereg wyzwań oraz trudności w tym obszarze. Efektywne wykorzystanie potencjału młodych oraz ich skuteczny rozwój na drodze aktywności wolontariackiej są uzależnione od wzajemnej współpracy i zaangażowania wszystkich grup uczestniczących w tym procesie.

Szansę taką daje formuła Open Space odchodząca od standardowej konwencji wystąpień konferencyjnych na rzecz luźnych spotkań, dyskusji i debat w równoległych podgrupach wokół zagadnień wcześniej zgłoszonych przez samych uczestników. Open Space pozwala na aktywny udział wszystkich uczestników konferencji. To od nich i ich aktywności zależą jej rezultaty. Brak narzuconego programu, możliwość zgłaszania własnych propozycji i swobodny udział w podgrupach dają możliwość osobistego zaangażowania w interesujące ich tematy. Jest to zatem doskonała okazja do wypracowania i podjęcia określonych inicjatyw społecznych, czy zmierzenia się z pojawiającym się problemem, czy pokonania napotykanych trudności.

Pełne wykorzystanie możliwości Open Space jest uwarunkowane zapewnieniem możliwie zróżnicowanego grona uczestników. Zatem zapraszamy różnorodnych przedstawicieli społeczności szkolnej, w tym: dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, koordynatorów wolontariatu, rodziców, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim młodzież zainteresowaną wolontariatem. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem w terminie do dnia 19.10.2016 r.

Zgłoszeni zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji w dniu 20.10.2016 r. na e-maila wpisanego w formularzu zgłoszeniowym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do udziału w konferencji zakwalifikowani będą uczestnicy reprezentujący możliwie zróżnicowane grupy środowiskowe. Młodych pragnących się przygotować do uczestnictwa w Open Space zapraszamy na warsztaty o godz. 10.00.

Wszystkich zainteresowanych wolontariatem zachęcamy do licznego odwiedzania towarzyszących konferencji Wrocławskich Targów Wolontariatu odbywających się do godz. 17.00. Wolontariat szkolny może uczestniczyć w nich w dwojaki sposób: poprzez odwiedzanie ofertodawców oraz przez przygotowanie własnego (lub wspólnego z innymi) stoiska promującego działania wolontariuszy.

Mamy nadzieję na liczne i efektywne Państwa uczestnictwo w tych wydarzeniach!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na Open Space została wyłączona

Szkolenie „Erasmus+ – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież”

Wrocławskie Centrum Wolontariatu i akredytowana konsultantka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zapraszają na seminarium Erasmus + – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież, które skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych aplikowaniem do programu. W szczególności zachęcamy do udziału młodzież (osoby w wieku 13-30 lat), osoby pracujące z młodzieżą, liderów edukacyjnych, trenerów, opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Spotkanie odbędzie się 10 września br. w godzinach od 10:00 do 15.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wolontariatu przy pl. Św. Macieja 5A we Wrocławiu

 

Cel

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora „Młodzież”, przekazanie wskazówek jak z sukcesem wnioskować o dofinansowanie oraz podzielenie się doświadczeniami i odpowiedź na nurtujące pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty szkolenia i przerw kawowych dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).

 

Rekrutacja

26.08 – 6.09.2016 r.

Formularz rejestracyjny:

https://goo.gl/forms/9GdCo2hvuOd6sS8n2

 

 

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:

dr Marta Materska-Samek

tel. 609 893 139

mail: m.materska.samek@gmail.com

 

Ramowy program spotkania:

10.00-10.15    Rejestracja na spotkanie

10.15-11.00    Wprowadzenie do programu Erasmus+:

11.00-12.00    prezentacja sektora Młodzież

12.00-12.30    przerwa kawowa

12.30-14.00    Warsztaty dot. przygotowania projektu

14.00-14.15    przerwa kawowa

14.15-15.00    Warsztaty dot. przygotowania wniosku

15.00-15.30    Pytania i odpowiedzi, konsultacje

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Szkolenie „Erasmus+ – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież” została wyłączona

Zapraszamy na Olimpiadę Wolontariatu

Wrocławskie Centrum Wolontariatu w imieniu Partnerstwa na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza wolontariuszy na Olimpiadę Wolontariatu, Olimpiada odbędzie się 4 czerwca 2016 r. od godz. 14.00 na Wyspie Słodowej we Wrocławiu podczas Pikniku Wolontariatu.

Do udziału w zabawie zapraszamy 5-osobowe grupy wolontariuszy w każdym wieku. Zawodnicy rywalizować będą w konkurencjach związanych z pomaganiem i nie tylko… Zmagania w radosnej atmosferze zakończy wspólny rejs statkiem po Odrze!!!

Chętnych prosimy o wypełnienie karty głoszenia i przesłanie jej w wersji elektronicznej na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 2.06.2016 r. O zakwalifikowaniu grupy zostaną poinformowane mailem zwrotnym w dniu 3.06.2016 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje: Jacek Bednarek, 695 599 468, biuro@wolontariusz.org.

plakat

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy na Olimpiadę Wolontariatu została wyłączona

Wyjątkowa Gra Miejska „Qlinarne Nadodrze” już 4 czerwca we Wrocławiu!

11953450_873247836057737_1790889909989339289_oRegionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w imieniu Partnerstwa na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza na wyjątkową Grę Miejską pod hasłem „Qlinarne Nadodrze”.

Gra Miejska „Qlinarne Nadodrze” zabierze Was w tajemnicze zakątki wrocławskiego Nadodrza. Poznacie niezwykłe miejsca, które oferują wyjątkową kuchnię z dala od staromiejskiego zgiełku. Będziecie również mogli się przekonać, że choć okryte złą sławą, Nadodrze kryje wiele fascynujących zagadek i sekretów. To wszystko i jeszcze więcej w atmosferze zabawy, rywalizacji i wyścigu po atrakcyjne nagrody.

Gra Miejska odbędzie się w dniu 4 czerwca 2016 r. we Wrocławiu podczas Pikniku Wolontariatu odbywającego się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2016. Start Gry o godz. 12.00 na Wyspie Słodowej we Wrocławiu.

Udział w Grze Miejskiej jest całkowicie bezpłatny. Dla zwycięskich drużyn przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Aby wziąć udział w Grze wystarczy do 31.05.2016 zgłosić 4-6 osobowy zespół na załączonej karcie zgłoszenia.

Kartę zgłoszeniową należy wysłać e-mailem na adresradoslaw.bednarski@rcwip.pl. W temacie wiadomości prosimy napisać: „zgłoszenie udziału w Grze Miejskiej”.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 74 665 11 11, 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wyjątkowa Gra Miejska „Qlinarne Nadodrze” już 4 czerwca we Wrocławiu! została wyłączona

Włącz się w Piknik Wolontariatu na Wyspie Słodowej!

cropped-dscf0986

Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza na Piknik Wolontariatu, który odbędzie się 4 czerwca 2016 na Wyspie Słodowej we Wrocławiu.

Na uczestników czekają poniższe atrakcje:
– gra miejska „Qlinarne Nadodrze” (szczegółowe informacje i zgłoszenia: 74 665 11 11, 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl);
– udział w plenerowej grze planszowej MPK;
– Europejskie Koło Fortuny
– malowanie portretów i karykatur;
– sesje zdjęciowe w CYK BUDCE;
– plenerowa audycja na żywo w Akademickim Radiu LUZ;
– pokazy baniek mydlanych;
– występy zespołu Muzyczna Garderoba;
– wyjątkowe spotkania z wolontariuszami z zagranicy;
– młodzieżowa olimpiada wolontariatu;
– gry i zabawy animacyjne;
– a przede wszystkim spotkania pomiędzy wolontariuszami a reprezentantami innych organizacji pozarządowych i instytucji w atmosferze pikniku w samym sercu miasta.

Piknik Wolontariatu rozpocznie się w dniu 4 czerwca 2016 r. (sobota) o godz. 14:00. Do wspólnego piknikowania zapraszamy przedstawicieli organizacji, instytucji i firm wraz ze swoimi wolontariuszami. Ze względu na typowo piknikowy charakter spotkania, zachęcamy do zorganizowania swojego udziału w nim na własnych kocach/siedziskach oraz nastrojenie się przede wszystkim na dobrą zabawę i integrację. Partnerów prosimy o przygotowywanie swoich atrakcji na Wyspie Słodowej od godziny 13:00.

Potwierdzenie udziału w Pikniku Wolontariatu należy zgłosić do dnia 31 maja 2016 roku na adres mailowy: centrum@wolontariat.wroclaw.pl.

Jak przy każdej imprezie plenerowej, istnieje ryzyko wystąpienia złych warunków atmosferycznych. W przypadku odwołania lub przeniesienia imprezy będziemy kontaktować się z przedstawicielami zgłoszonych organizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące Pikniku Wolontariatu znajdują się w Regulaminie. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia udzielane są w również w biurze Miejskiego Centrum Wolontariatu przy ul. Św. Marcina 4 oraz pod numerem telefonu: 71 71 42 415.

regulamin-pikniku-wolontariatu-2016

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Włącz się w Piknik Wolontariatu na Wyspie Słodowej! została wyłączona

Ruszył nabór na Akademię Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rozwijaniem swych kompetencji w obszarze wolontariatu na Akademię Wolontariatu. Szczegóły w zaproszeniu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Konferencja dla koordynatorów szkolnych grup wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów szkolnych grup wolontariatu na konferencję. Szczegóły w zaproszeniu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zgłoś się na Dolnoślaskie Forum Wolontariatu 2015!

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” mamy zaszczyt zaprosić do udziału wDolnośląskim Forum Wolontariatu podsumowującym piątą edycję „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 3-6 grudnia 2015 r.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu to trzydniowe spotkanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizatorów wolontariatu oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką wolontariatu i aktywności społecznej. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i integracyjnym takich jak: Warsztaty tematyczne, Dolnośląska Gala Wolontariatu, akcje wolontariackie, fora dyskusyjne itp.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wolontariuszy, a także związanych z wolontariatem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapraszamy również przedstawicieli firm, w których funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, a także wszystkich chętnych zainteresowanych szeroko pojętą tematyką wolontariatu i aktywności obywatelskiej.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu odbędzie się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. Uczestnicy zakwalifikowani na Forum nie muszą uczestniczyć w całym przedsięwzięciu. Dopuszczalne jest uczestnictwo tylko w wybranych przez siebie modułach. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum po 28 listopada 2015 lub nieusprawiedliwionej wypadkiem losowym nieobecności na Forum będziemy zmuszeni domagać się od zgłoszonego a zakwalifikowanego uczestnika, zwrotu kosztów uczestnictwa. Prosimy o zrozumienie w tym względzie i o odpowiedzialne typowanie uczestników.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek oraz ciepłe posiłki podczas zajęć. Uczestnikom spoza Wrocławia organizatorzy organizują nocleg podczas Forum, jednak nie pokrywają kosztów związanych z zakwaterowaniem. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają również koszty związane z dojazdem do Wrocławia oraz poruszaniem się po mieście w trakcie trwania Forum.

Aby zgłosić swój udział w Dolnośląskim Forum Wolontariatu, należy wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy.  Termin wypełniania formularzy upływa 20 listopada 2015 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zostaną o tym powiadomione e-mailowo oraz telefonicznie do dnia 27 listopada 2015 r.

Szczegółowy harmonogram Dolnośląskiego Forum Wolontariatu orazregulamin uczestnictwa dostępny w załączeniu.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: 74 665 11 11
kom.: 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Warsztaty pedagogiczne „Bliżej dziecka”

Wrocławskie Centrum Wolontariatu

zaprasza wolontariuszy pracujących z dziećmi

na warsztaty pedagogiczne

pt. „BLIŻEJ DZIECKA”

 

 

Zakres tematyczny warsztatów:

– samoświadomość w pomaganiu

– metody samokontroli

– aktywne metody pracy z dziećmi

– elementy teorii potrzeb, funkcje i dysfunkcje rodziny

– modele kształcenia i wychowania

– metody wpływu wychowawczego

– emocjonalność, inteligencja emocjonalna

– komunikacja społeczna (komunikacja werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, wypowiedzi „ja”)

– agresja, współpraca i rywalizacja

– metody rozwiązywania konfliktów

– kreatywność w procesie kształcenia i wychowania

– sytuacja społeczno – emocjonalna dzieci w domu dziecka

– wspieranie rozwoju dzieci z domu dziecka

 

Uczestnictwo w warsztatach nieodpłatne!!!

 

Terminy:

Warsztaty odbywać się będą przez 4 dni:

6, 7, 27, 28 listopada 2015 r.

w piątki zajęcia odbywać się będą w godz. 1600 – 2000, w soboty w godz. 900 – 2000

 

Miejsce:

siedziba Stowarzyszenia „ŻYJ KOLOROWO!”, pl. Św. Macieja 5A, Wrocław (w oficynie, II piętro)

 

Prowadzący:

Urszula Bednarek – pedagog

Jacek Bednarek – pedagog

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmuje Wrocławskie Centrum Wolontariatu, pl. Św. Macieja 5A,

tel. (71) 79 19 789, e-mail: biuro@wolontariusz.org

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z udziałem w całości szkolenia!!!

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz