Wrocławskie Targi Wolontariatu

Po raz kolejny wrocławskie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne przedstawią swoje propozycje współpracy kandydatom na wolontariuszy. 8 listopada 2019 r. w godz. 10.00 – 18.00 w Galerii Dominikańskiej odbędą się Wrocławskie Targi Wolontariatu. W wydarzeniu weźmie udział kilkudziesięciu wystawców, którzy przygotowali stoiska informacyjne, grę targową, ścianę ofert, prezentacje, pokazy, animacje i konkursy.

Zapraszamy wszystkich wrocławian i dolnoślązaków, studentów, młodzież szkolną, dyrektorów szkół, nauczycieli, opiekunów wolontariatu, seniorów i wszystkich tych, którym bliska jest idea wolontariatu. Będzie to okazja do bezpośredniego spotkania z organizacjami, poznania ciekawych inicjatyw i ofert wolontariatu, podjęcia współpracy i spełnienia się w roli wolontariusza. Targi dają szansę na poszukiwanie inspiracji do własnych działań, poznanie wolontariuszy z innych krajów i osób realizujących swe marzenia przez pomaganie innym.

Przyjdź i odkryj smak pomagania innym!

 

Działanie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wrocławskie Targi Wolontariatu została wyłączona

Akademia Animatorów Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na kolejne spotkanie z cyklu Akademii Animatorów Wolontariatu poświęcone Certyfikatowi WOLONTARIAT O.K. Podczas spotkania zaprezentujemy:

– założenia i koncepcję Certyfikatu WOLONTARIAT O.K.

– Certyfikat WOLONTARIAT O.K. dla wolontariuszy

– Certyfikat WOLONTARIAT O.K. dla koordynatorów

– Certyfikat WOLONTARIAT O.K. dla szkół

Spotkanie zakończy dyskusja na temat zaprezentowanych propozycji.

Spotkanie odbędzie się w dn. 22 marca (piątek) 2019 r. o godz. 9.15 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 20 marca 2019 r. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Animatorów Wolontariatu została wyłączona

Pierwsi laureaci Certyfikatu WOLONTARIAT O.K.

Bardzo miło nam poinformować, że 2 pierwszych wolontariuszy: Weronika Grzybowska i Kacper Czapiga ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Wrocławiu uzyskało za rok 2018 Certyfikat WOLONTARIAT O.K. Laureatom serdecznie gratulujemy kompetentnego zaangażowania na rzecz innych!!! Certyfikaty zostaną im wręczone podczas uroczystości szkolnych w dniu 21 grudnia 2018 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pierwsi laureaci Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. została wyłączona

Akademia Animatorów Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na kolejne spotkanie z cyklu Akademii Animatorów Wolontariatu. Tym razem nasze spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy i dotyczyć będzie następujących zagadnień:

– formalno-prawne aspekty wolontariatu

– organizacja wolontariatu szkolnego

– dostosowanie statutu placówki do przepisów dotyczących wolontariatu

– dobre praktyki we współpracy z wolontariuszami

Spotkanie odbędzie się w dn. 17 grudnia (poniedziałek) 2018 r. o godz. 9.15 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 14 grudnia 2018 r. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Animatorów Wolontariatu została wyłączona

Konferencja „MY DLA ŚWIATA”

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na konferencję związaną z realizacją programu wolontariatu w szkołach „My dla świata”. Program konferencji obejmuje następujący zakres tematyczny:

– zmiany prawne w obszarze wolontariatu

– organizacja wolontariatu szkolnego

– Akademia Animatorów Wolontariatu

– Wrocławskie Targi Wolontariatu 2018

Spotkanie odbędzie się w dn. 28 września (piątek) 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 26 września 2018 r. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Konferencja „MY DLA ŚWIATA” została wyłączona

Akademia Animatorów Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na kolejne spotkanie z cyklu Akademii Animatorów Wolontariatu. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli poznać możliwości dostępne w ramach Mikrograntów Młodzieżowych, w tym:

– ideę Mikrograntów Młodzieżowych, sprawy formalne

– procedury wnioskowania i rozliczeń

– przygotowanie projektów młodzieżowych

Spotkanie odbędzie się w dn. 17 kwietnia (wtorek) 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres biuro@wolontariusz.org do dn. 16 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Animatorów Wolontariatu została wyłączona

Lista kandydatów do Certyfikatu WOLONTARIAT O.K.

Bardzo miło nam ogłosić, że w roku 2018 dwóch kandydatów zgłosiło chęć ubiegania się o Certyfikat WOLONTARIAT O.K. Są to:

1. Weronika Grzybowska ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Wrocławiu – audytor: Kamila Krzyżoś-Jesierska (kontakt: kkjezierska@wp.pl)
2. Kacper Czapiga ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Wrocławiu – audytor: Kamila Krzyżoś-Jesierska (kontakt: kkjezierska@wp.pl)

Kandydatom życzymy powodzenia w staraniach o certyfikat oraz dużo satysfakcji z podejmowanych działań!!!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Lista kandydatów do Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. została wyłączona

Aktualni audytorzy Certyfikatu WOLONTARIAT O.K.

Serdecznie zapraszamy kandydatów do Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. do przysyłania swych zgłoszeń do dnia 20.03.2018 r. Na początek wolontariusze mogą wybrać jednego z dwójki audytorów Wrocławskiego Centrum Wolontariatu:

lp imię i nazwisko audytora Miejsce pracy/działalności kontakt
1 Kamila Krzyżoś-Jezierska Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu, ul. Zachodnia 2 kkjezierska@wp.pl
2 Jacek Bednarek Wrocławskie Centrum Wolontariatu biuro@wolontariusz.org

Mogą również przysłać zgłoszenie bez wskazania audytora. W przypadku dużego zainteresowania będą powoływani kolejni audytorzy.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Aktualni audytorzy Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. została wyłączona

Akademia Animatorów Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu szkolnego na pierwsze spotkanie z cyklu Akademii Animatorów Wolontariatu. W ramach Akademii będziemy podnosić kwalifikację osób współpracujących z wolontariuszami w szkołach poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń oraz wspólne wypracowanie nowych rozwiązań.

Program najbliższego spotkania obejmuje następujący zakres tematyczny:

– formalno-prawne aspekty wolontariatu

– organizacja wolontariatu szkolnego

– certyfikacja działań wolontariuszy

– dobre praktyki we współpracy z wolontariuszami

Spotkanie odbędzie się w dn. 15 marca 2018 r. o godz. 9.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Uczestników prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adresbiuro@wolontariusz.org do dn. 13 marca 2018 r. W potwierdzeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę szkoły. Osoby, które prześlą zgłoszenia otrzymają pisemne potwierdzenia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Animatorów Wolontariatu została wyłączona

Certyfikat WOLONTARIAT O.K.

Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza wolontariuszy działających na terenie Wrocławia do podjęcia starań o uzyskanie Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. Certyfikat ten będzie prestiżową formą potwierdzenia wysokiej jakości działań wolontariusza. Przyznany zostanie wolontariuszom, którzy w 2018 roku:

– podejmowali min. 3 rodzaje aktywności wolontariackiej w tym min. 1 aktywność stałą (min. 1 raz w miesiącu)

– działali zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarze wolontariatu

– byli kompetentni, uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących ich do podejmowanej działalności

– angażowali się w życie wolontariatu szkolnego (np. zaangażowanie na rzecz grupy wolontariuszy, udział w wydarzeniach np. Wrocławski Piknik Wolontariatu, Wrocławskie Targi Wolontariatu, Dolnośląski Festiwal Wolontariatu, itp.)

– sumiennie i odpowiedzialnie wywiązywali się z powierzonych im obowiązków

– byli otwarci i wrażliwi na potrzeby otoczenia

– wyróżniali się zaangażowaniem i byli wzorem dla innych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są mailowo (przez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego) do dnia 20 marca 2018 r. Następnie działalność wolontariacka kandydatów przez okres roku będzie weryfikowana według zasad opisanych w Regulaminie Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. 2018.

Wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez Wrocławskie Centrum Wolontariatu związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza na początku grudnia 2018 r. Laureatom, którzy się szczególnie wyróżniali zostaną przyznane nagrody przygotowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami.

 

Materiały:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Certyfikat WOLONTARIAT O.K. została wyłączona