POMAGAJ I WYGRAJ! Konkurs WOLONTARIUSZ ROKU

Tylko do 14 października można składać wnioski o przyznanie tytułu Wolontariusza Roku. Do konkursu można zgłaszać osoby, które wspomagały potrzebujących lub organizacje i instytucje.

Konkurs to szansa na promowanie idei wolontariatu, podnoszenie aktywności społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku przez pokazanie mieszkańcom regionu osób angażujących się w życie społeczno-kulturalne regionu.

O wyborze Wolontariusza Roku zadecyduje kapituła, w skład której wchodzą osoby zaufania publicznego. Przyznanie tytułu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu, organizowanej we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu. Do udziału w niej zostaną zaproszeni wszyscy nominowani. Dokładny termin i miejsce uroczystości zostaną podane w późniejszym terminie.

Jak zgłosić kandydata do konkursu? Wystarczy przed 14 października 2011 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku) wysłać formularz nominacyjny do Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych:

  • pocztą tradycyjną (na adres  RCWIP, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 2/7, 58-300 Wałbrzych),
  • faksem (74/ 665 11 11) ,
  • lub pocztą elektroniczną (radoslaw.bednarski@rcwip.pl).

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem. Oba dokumenty (formularz i regulamin) można znaleźć na stronie RCWIP.

Na wszelkie pytania odpowiedzieć może Radosław Bednarski (tel. 74/ 665 11 11).

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.