Nabór audytorów Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K.

Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza opiekunów i koordynatorów wolontariatu w szkołach, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych i innych jednostkach do zgłaszania swych kandydatur do pełnienia w roku 2018 roli audytora Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K.

Osoby powołane do funkcji audytora będą sprawować pieczę nad jakością działań grupy wolontariuszy kandydujących do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K. Lista wolontariuszy podlegających audytorowi zostanie ustalona we współpracy z organizatorami.

Do zadań audytora należeć będzie:

  1. poinformowanie kandydatów o wymaganiach i procedurach Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. w roku 2018
  2. przyjmowanie od wolontariuszy kontaktów do ich opiekunów w poszczególnych miejscach pełnienia działań wolontariackich
  3. informowanie opiekunów wolontariuszy w poszczególnych miejscach zaangażowania o uczestnictwie kandydatów w procesie certyfikacji, stosowanych kryteriach oraz sposobach zgłaszania zastrzeżeń
  4. zbieranie i weryfikowanie zastrzeżeń opiekunów wolontariuszy w poszczególnych miejscach zaangażowania
  5. w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielenie wolontariuszom odpowiednich informacji lub wsparcia
  6. współpraca z Wrocławskim Centrum Wolontariatu
  7. podjęcie decyzji o przyznaniu kandydatowi Certyfikatu Wolontariat O.K.
  8. w razie rezygnacji z pełnienia funkcji przed końcem roku 2018 przekazanie organizatorom wszelkich zgromadzonych informacji dotyczących podlegających mu kandydatów

Audytorzy otrzymają od organizatorów niezbędne materiały, w tym wzory maili informacyjnych, a w razie potrzeby wsparcie organizacyjne i informacyjne.

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.wolontariusz.org do dnia 8 marca 2018 r.

Harmonogram prac:

– 8 marca 2018 r. – termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na audytorów

– 9 marca 2018 r. – powołanie audytorów, przekazanie materiałów i opublikowanie listy na stronie internetowej www.wolontariusz.org

– 20 marca 2018 r. – termin zgłaszania kandydatów do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K.

– 20 -26 marca 2018 r. – ustalenie list kandydatów do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K. przydzielonych poszczególnym audytorom

– 26 marca 2018 r. – opublikowanie list kandydatów wraz z przydzielonymi im audytorami na stronie www.wolontariusz,org

– 27 – 31 marca 2018 r. – informowanie kandydatów o wymaganiach i procedurach Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. w roku 2018

– 31 marca 2018 r. – 22 listopada 2018 r. – weryfikowanie jakości działań wolontariuszy

– 23 listopada 2018 r. – termin przekazania Wrocławskiemu Centrum Wolontariatu list wolontariuszy zakwalifikowanych do uzyskania Certyfikatu Wolontariat O.K.

– początek grudnia 2018 r. – wręczenie laureatom Certyfikatów Wolontariat O.K.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.