Certyfikat WOLONTARIAT O.K.

Wrocławskie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza wolontariuszy działających na terenie Wrocławia do podjęcia starań o uzyskanie Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. Certyfikat ten będzie prestiżową formą potwierdzenia wysokiej jakości działań wolontariusza. Przyznany zostanie wolontariuszom, którzy w 2018 roku:

– podejmowali min. 3 rodzaje aktywności wolontariackiej w tym min. 1 aktywność stałą (min. 1 raz w miesiącu)

– działali zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarze wolontariatu

– byli kompetentni, uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących ich do podejmowanej działalności

– angażowali się w życie wolontariatu szkolnego (np. zaangażowanie na rzecz grupy wolontariuszy, udział w wydarzeniach np. Wrocławski Piknik Wolontariatu, Wrocławskie Targi Wolontariatu, Dolnośląski Festiwal Wolontariatu, itp.)

– sumiennie i odpowiedzialnie wywiązywali się z powierzonych im obowiązków

– byli otwarci i wrażliwi na potrzeby otoczenia

– wyróżniali się zaangażowaniem i byli wzorem dla innych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są mailowo (przez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego) do dnia 20 marca 2018 r. Następnie działalność wolontariacka kandydatów przez okres roku będzie weryfikowana według zasad opisanych w Regulaminie Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. 2018.

Wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez Wrocławskie Centrum Wolontariatu związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza na początku grudnia 2018 r. Laureatom, którzy się szczególnie wyróżniali zostaną przyznane nagrody przygotowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami.

 

Materiały:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.